Home ข้อคิดสอนใจ 7 สาเหตุที่ทำให้คนอยากลาออก ทั้งที่รู้..ว่างานยุคนี้หายาก

7 สาเหตุที่ทำให้คนอยากลาออก ทั้งที่รู้..ว่างานยุคนี้หายาก

10 second read
1
684

1.งานหรือที่ทำงานไม่เป็นไปตามที่วาดภาพไว้

ผู้ตอบแบบสำรวจ กว่า 35% ลาออกภายในหกเดือนแรกที่เข้าทำงานทั้งนี้เพราะพนักงานเข้าใหม่จำนวนมาก

เข้าทำงานกับบริษัทโดยพกพาความคาดหวังที่เกินจริงกับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับงาน

และองค์กรส่วนหนึ่ง เกิดจากการที่ผู้สัมภาษณ์วาดภาพที่สวยหรูขององค์กรจนเกินคจริง

หรือไม่ได้ฉายสภาพงานที่เป็นจริ งให้กับผู้เข้าสัมภาษณ์ทราบหลังเข้างานพนักงานบางคน

ก็สามารถปรับเปลี่ยนความเข้าใจกับความคาดหวังได้และอยู่ทำงานต่อได้ บางคนก็อยู่ต่อไปอย่างผิดหวัง

และไม่มีความรักผูกพันกับงานเลยบางคนก็อยู่อย่างผิดคลาดพลาดหวังและลาออกไปในที่สุด

2.งานกับคนไม่เหมาะกัน

ความรู้ความสามารถ ของพนักงานไม่เหมาะสมกับงานโดยอาจเกิดจากการรีบว่าจ้างเข้าทำงาน

เพื่อเติมตำแหน่งที่ว่างลง หรือเชื่อว่าแม้ผู้สมัครอาจขาดคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงาน

แต่บริษัทสามารถจะฝึกอบรมในภายหลังได้

3.ไม่มีการสอนงาน และไม่มีการป้อนกลับผลการทำงาน

ผู้จัดการส่วนมากโค้ชงานและให้ feedback พนักงานปีละครั้งหรือสองครั้งตามที่องค์กรกำหนด

เพื่อไปผูกกับการขึ้นเงินเดือนเท่านั้นซึ่งความจริงผู้จัดการจะต้องสอนงานและ feedback ถี่ๆ บ่อยๆ เป็นระยะๆ

4.ไม่ค่อยมีโอกาสเติบโตและก้าวหน้าในสายงาน

ในการสำรวจความเห็นพนักงานเกี่ยวกับลำดับ competency 67อย่างที่ผู้นำของตัวเองมีอยู่นั้น

ผลปรากฏว่า “การพัฒนาผู้ใต้ บังคับบัญชา”เป็น competency ที่ผู้นำมีน้อยที่สุดเป็นอันดับสุดท้าย

ปัญหาข้อนี้มีเกิดจาก การที่ผู้จัดการไม่ค่อยหาเวลามาพูดคุยเรื่องสายอาชีพกับพนักงาน, นโยบายอายุงาน

ที่ขัดขวางการเลื่อนตำแหน่ง และการที่หัวหน้างานหวงพนักงานที่มีความสามารถไว้ในแผนกตัวเอง

ทำให้ปิดกั้นโอกาสการขึ้นตำแหน่งในแผนกงานอื่นๆ

5.รู้สึกถูกตีค่าต่ำไป และผลงานที่ดีไม่ได้การตอบสนอง

พนักงานรู้สึกว่าไม่ได้รับ การชื่นชมผลงานที่ทำได้ดี, ไม่ได้รับเงินเดือนที่ยุติธรรมในตำแหน่งงานที่เหมือนกัน,

หัวหน้าปฏิบัติต่อเขาอย่างไม่ให้เกียรติ,ไม่ได้รับเครื่องไม้เครื่องมือหรือทรัพยากรที่เหมาะสมในการทำงาน

หรือต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่ แ ย่ ยอมรับไม่ได้

6. เ ค รี ย ด จากงานมากเกินและขาดสมดุลระหว่างงานกับชีวิต

พนักงานกว่า 40% บอกว่า งานที่ทำเป็นงานที่หนัก และกดดันมาก 70%บอกว่าไม่มีสมดุล

ระหว่างงานกับชีวิตถึงขนาดที่ 60% บอกว่ายอมลดเงินเดือนลงให้มีเวลาอยู่กับครอบครัวได้มากขึ้น

7.หมดศรัทธาและความเชื่อมั่นในผู้บริหารระดับสูง

พนักงานรู้สึกว่า ผู้บริหารองค์กรใส่ใจ แต่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าของตัวเองไม่ได้ใส่ใจ

ในความอยู่ดีกินดี ของพนักงานโดยแท้จริง, ไม่ทำตามนโยบายหลักปฏิบัติ หรือค่านิยมที่ประกาศไว้

ทำให้พนักงานขาดความเลื่อมใส เกิดข้อกังขาในนโยบายและหลักปฏิบัติขององค์กร

ทำให้ตัวพนักงานหมดความกระตือรืนร้นในการทำงาน

ขอขอบคุณ b u s i n e s s p l u s

Load More Related Articles
Load More By adminyinde
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

12 อย่าง อย่าคิดโพสต์ลงโซเชียล เพราะอาจทำให้ชีวิตคุณแย่ลง

ทุกวันนี้ เราจะเห็นหลายๆ คน แ ช ร์ เรื่องราวต่างๆลงบน F a c e b o o k ของตนเองเต็มไปหมดเพร…