Home ข้อคิดสอนใจ 6 ข้อคิด “วิถีชีวิตคนจีน” ทำไมพวกเขาจึงมีชีวิตร่ำรวย

6 ข้อคิด “วิถีชีวิตคนจีน” ทำไมพวกเขาจึงมีชีวิตร่ำรวย

8 second read
0
546

วัฒนธรรมไทย ได้ถูกผสมผสานด้วยกลุ่มคนที่อาศัย อยู่ในประเทศไทย ที่มีความหลากหลายใน เ ชื้ อ ช าติ ศ า ส น า และความเชื่อต่าง ๆ

แต่ถึงกระนั้น ก็ไม่ได้ทำให้ความหลากหลายเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่กระทบต่อ วิถีความเป็นไทย โดยเฉพาะชาวไทย เ ชื้ อ สายจีน

ที่มีอยู่มากมายหลายล้านคนในประเทศไทย ซึ่งก่อให้เกิดขนบธรรมเนียม และประเพณีวัฒนธรรมที่ผสมผสานความเป็นไทยกับจีน

ข้อคิดที่คนไทย ควรเรียนรู้จากวิถีชีวิตแบบชาวจีน

1. คนจีน ถือว่าความกตัญญูกตเวที เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะ รากฐานความคิดเหล่านี้ ได้ถูกสืบทอดมาจากความเชื่อ

ทาง ศ า ส น า เต๋าและขงจื้อ ซึ่งสอดคล้องกับ หลักคำสอนของศาสนาพุทธด้วย

2. ในวันสำคัญของจีน อย่างเช่น วันตรุษจีนหรือ วันขึ้นปีใหม่ ตามปฏิทินแบบจีน คนจีนจะสอนให้ลูกหลาน

ได้ระลึกถึงบุพการี และให้ความสำคัญ กับการพบปะญาติพี่น้อง มากกว่าการทำงานหนัก

หรือสาละวนไป กับการทำงานบ้าน ซึ่งจะต้องใช้เวลามาสังสรรค์กัน

3. คนจีน มีความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน จากปรัชญาที่ส่งต่อกันมา

แต่ละรุ่น ว่า เสื่อผืน ห ม อ น ไป ก็สร้างชีวิตได้

4. การค้าขาย ถือว่าเป็นอาชีพ ที่ก่อร่างสร้าง เ นื้ อ สร้างตัวสำหรับชาวจีน

5. อวยพรในสิ่งที่ดีงามต่อกัน อาทิ คำอวยพรที่ดี ๆ ให้แก่กันเพื่อเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นตรุษจีนซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวกใช้

ซึ่งแปลเป็นไทย ได้ว่าปีใหม่นี้ ขออวยพรให้ท่าน สุขสมหวังทุกสิ่งทุกอย่าง และขอให้ร่ำรวยเจาไฉจิ้นเป้า

ที่แปลว่า ขอให้เงินทองไหลมาเทมา มีทรัพย์สมบัติเงินทองเข้าบ้านจู้หนี่เจี้ยนคัง

ซึ่งแปลว่าขอให้คุณ สุ ข ภ า พ แข็งแรง ไม่มี โ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บ หรือคำอวยพร

คล้าย ๆ คนไทย ที่ขอให้มีอายุยืนยาว อย่างวลีที่ว่า จู้หนี่ฉางโส่ว

6. คนจีนให้ความสำคัญ กับความเป็นพี่น้องและมิตรสหาย ที่จะต้องถือความจริงใจ รักใคร่สามัคคีจะเห็นได้ว่าข้อคิดจากวิถีชีวิตแบบชาวจีนเป็นสิ่งที่ดีงาม

สามารถใช้เป็นหลักคิด และวิธีคิดในการสร้างชีวิต ของแต่ละบุคคลได้ โดยสิ่งเหล่านี้ เกิดจากการสั่งสอน ถ่ายทอดความคิดและการมีแบบอย่างที่ดีต่อกัน

ผู้เขียนเชื่อว่า การเรียนรู้ วิถีชีวิตแบบชาวจีน ซึ่งผสมผสานอยู่ในสังคมไทยที่มีความหลากหลาย ด้วยวัฒนธรรมจีนอยู่ด้วย นอกจากก่อให้เกิดความหลากหลาย

ทั้งด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม อาห ารการกินและภูมิปัญญาแบบจีนอีกมายมายแล้ว

วิถีชีวิตที่มองเห็นกันได้ ก็สามารถนำมาประยุกต์ ปรับใช้ในชีวิตได้เป็นอย่างดีกับวิถีชีวิตแบบไทย

ผู้เขียนขอส่งเสริมให้เรียนรู้และนำวิธีคิดแบบคนจีน มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งปรัชญาการใช้ชีวิตด้วยความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน

จะเป็นพลังใจภายในที่สำคัญให้ทุกคนได้ทำในสิ่งที่ปรารถนาและประสบความสำเร็จได้ เพราะการเรียนรู้และนำวิธีคิดที่ดี

จากแบบอย่างที่ดี ย่อมเป็นแนวทางในการเดินตามรอยของความสำเร็จได้ไม่ย าก

ขอขอบคุณ i n t r e n d.t r u e i d

Load More Related Articles
Load More By adminyinde
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

12 อย่าง อย่าคิดโพสต์ลงโซเชียล เพราะอาจทำให้ชีวิตคุณแย่ลง

ทุกวันนี้ เราจะเห็นหลายๆ คน แ ช ร์ เรื่องราวต่างๆลงบน F a c e b o o k ของตนเองเต็มไปหมดเพร…