Home ข้อคิดสอนใจ 15 เคล็ดลับ สอนลูกให้ฉลาดทั้ง IQ และ EQ ทำได้ง่ายๆ

15 เคล็ดลับ สอนลูกให้ฉลาดทั้ง IQ และ EQ ทำได้ง่ายๆ

50 second read
0
2,339

เลี้ยงลูกอย่างไรดี ให้มีความสุข และฉลาดทั้งทางด้านสติปัญญา (I n t e l l i g e n c e Q u o t i e n t, IQ)และทางด้านอารมณ์ (E m o t i o n a l I n t e l l i g e n c e, EQ)

แถมยังมีความสุขและเติบโตขึ้นมามีเหตุผลและเป็นคนดีของสังคม? วันนี้มี 8 เคล็ดลับที่สำคัญ และผ่านการศึกษามาแล้วว่าใช้ได้ผลดีกับเด็กทั่วโลกมาฝากคุณพ่อคุณแม่กัน จะมีเคล็ดลับใดกันบ้าง มาดูกันเลย

1. ให้ลูกกินนมแม่

ผลการวิจัย จาก American Academy of Pediatrics (AAP) และ American College of Obstetricians and Gynecologists เผยว่าการให้ลูกกินนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปีนับเป็นหนึ่งในเคล็ดลับ ในการพัฒนา IQ และ EQ เด็กอย่างเป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพ

คุณค่าทางโภชนาการ ของน้ำนมแม่ช่วยพัฒนาระบบทางประ ส า ท ของเด็กและการใกล้ชิดระหว่างแม่ กับลูกขณะให้นม ยังช่วยให้เด็กรู้สึกอบอุ่น และรับรู้ถึงความรักความเอาใจใส่จากแม่ ช่วยเสริมสร้างทักษะทางอารมณ์ให้แก่ลูก

2. ฝึกให้ลูกรู้สึกขอบคุณ (Gratitude)

ความรู้สึกสำนึก ขอบคุณ (Gratitude) หมายถึงความรู้สึกขอบคุณและสุขใจ เมื่อได้รับสิ่งต่าง ๆ หรือการมองเห็น และซาบซึ้งกับแง่มุมบางอย่างในชีวิต มิว่า จะเป็นสิ่งเล็กๆ หรือสิ่งใหญ่ๆ งาน วิจัยพบว่าการหมั่นให้ลูกรู้สึกขอบคุณอยู่เสมอ สามารถช่วยให้ลูกมองโลกในแง่บวกมากขึ้น

มีความกระตือรือร้น และรู้สึกมีความสุข โดยการฝึกความรู้สึกขอบคุณสามารถทำได้ง่าย ๆเช่น ให้ลูกลองเขียน ลงในสมุดบันทึก ให้ลูกลองเอ่ยออกมาสักสองหรือสาม สิ่งที่เขารู้สึกขอบคุณประจำวัน ก่อนนอนหรือก่อนกินมื้อเย็น เป็นต้น

3. ถามตอบกับลูก

เด็กขี้สงสัย และถามพ่อแม่บ่อยๆ นั้นเป็นสัญญาณที่ดี เพราะแสดงว่าลูกเป็น คนช่างสังเกตและใฝ่รู้ หากลูกถามคำถามบ่อยๆ ขอให้คุณอย่าเบื่อหรือรำคาญเพราะการถามตอบของเด็กจะช่วยให้เกิด

กระบวนการเรียนรู้ ที่สำคัญอย่าลืมถามลูกกลับ เช่น รู้ไหมสิ่งนี้คืออะไรถ้าลูกเจอสถานการณ์แบบนี้ จะทำอย่างไร เพื่อ ก ร ะ ตุ้ น ให้ลูกได้คิดเพิ่มเติมค่ะ

4. เสริมสร้างกิจกรรมทางความทรงจำ

กิจกรรม ทางความทรงจำ (Memories activities) ช่วยพัฒนามิเพียงทักษะในการจำของลูก แต่ยังรวมทักษะในการใช้เหตุผล และภาษา ตลอดจนการปะติดปะต่อเหตุการณ์และความเข้าใจสถานการณ์เฉพาะหน้าต่าง ๆ

การให้ลูกเล่นกิจกรรม ทางความทรงจำ เช่น จิกซอว์ ครอสเวิร์ด ซูโดกุ จึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่ช่วยเสริมสร้าง IQ และ EQให้ลูกได้อย่างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ

5. คาดหวัง ความพยายาม มิใช่ความสมบูรณ์แบบ

การคาดหวัง ความพยายาม จะช่วยให้ลูกสนุกสนานกับการเรียน และกิจกรรมที่เขากำลังทำได้ดีกว่าการคาดหวัง ความสมบูรณ์แบบ งานวิจัย พบว่าพ่อแม่ที่มักคาดหวังความสมบูรณ์แบบจากลูก

มักทำให้ลูก เ สี่ ย ง มีภาวะ ซึ ม เ ศ ร้ า และวิตกกังวลในตอนโต โดยมิรู้ตัว การเลี้ยงลูกอยู่บนฐานของความพยายามจึงช่วย ให้ลูกเห็นถึงคุณค่าในตัวเอง และสิ่งเขาทำได้อย่างเป็นเหตุผลเป็นผล และมีความสุขมากกว่า

6. พ่อแม่เรียนรู้ที่จะมีความสุข

นอกเหนือจากการพัฒนา ผ่านทางทักษะ และกิจกรรมต่างๆ การเรียนรู้ที่จะมีความสุขในวัยเด็กยังขึ้นอยู่กับอารมณ์ และพฤติกรรมของพ่อแม่ด้วย การที่พ่อแม่อารมณ์เสียให้ลูกเห็นบ่อย ๆ ก็อาจบ่มเพาะความวิตกและปมในใจให้ลูกเช่นกัน

ดังนั้น นอกเหนือจากการฝึกให้ลูกพัฒนา ทักษะทางด้าน อารมณ์ต่าง ๆ การที่พ่อแม่มีความสุขและอารมณ์ดีก่อนและเผื่อแผ่รังสีแห่งความสุข ดังกล่าวต่อให้ลูกยังนับเป็นอีกวิธีเลี้ยงลูกให้มีความสุขเช่นกัน

7. ให้ความรัก ความอบอุ่นกับลูกเสมอ

เด็กที่เติบโต มาด้วยความรักและความใส่ใจ จากพ่อแม่เสมอ จะมีมีพัฒนาการที่ดี ทั้งด้านสติปัญญาและอารมณ์

8.อ่านหนังสือกับลูก

แทนที่ จะเพียงแค่ กร ะ ตุ้ น ให้ลูกอ่านหนังสือ หรืออ่านหนังสือให้ลูกฟัง ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าการอ่านพร้อมกันกับลูกและพยายามอธิบายจุดที่สำคัญ ที่น่าสนใจให้ลูกฟังจะช่วยเพิ่มมิเพียงทั้งความเข้าใจ

และการพัฒนาทางสติปัญญา แต่ยังช่วยเสริมสร้าง ความรู้สึกอบอุ่นและความรัก ระหว่างกันและกัน ถือเป็นวิธีการเลี้ยงลูกให้มีเหตุผลฉลาดตลอดจนรู้สึก ถึงความรักจากพ่อแม่ในขณะเดียวกัน

9. พาลูกไปเล่นกีฬา

การเล่นกีฬา นอกจากทำให้ ร่ า ง ก า ย แข็งแรงแล้ว ยังช่วยฝึกความเร็วในการคิดวิเคราะห์ และกระบวนคิดอย่างมีเหตุผลของลูก

10. กินมื้อค่ำด้วยกัน พร้อมหน้าพร้อมตา

มิเชื่อก็ต้องเชื่อ ว่ากิจกรรมง่ายๆ อย่างการกินมื้อค่ำด้วยกัน อย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ระหว่างพ่อแม่ลูกหรือภายในครอบครัว คืออีกหนึ่งกิจกรรมที่งานวิจัยพบว่าเด็กส่วนใหญ่ชื่นชอบและสามารถช่วยบ่มเพาะความสุข

และการเติบโตทางอารมณ์ ของลูกได้ อย่างอบอุ่นและเป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะการกินมื้อค่ำที่ครอบครัวสนใจ ที่จะแลกเปลี่ยนเหตุการณ์ประจำวัน ของกันและกัน ถามสารทุกข์สุกดิบและแสดงความรักความห่วงใยต่อกันและกัน

11. ให้กำลังใจลูก

การ ก ร ะ ตุ้ น ลูกฉลาด ไม่ใช่การให้เขาลงมือทำเพียงครั้งเดียว แล้วจะประสบความสำเร็จ แต่เกิดจากการทำซ้ำบ่อยๆ อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นทักษะ

กระบวนการคิดเกิด เป็นการเรียนรู้และความฉลาด ดังนั้น เราควรพูดให้กำลังใจ ลูกเพื่อให้ลูกมีกำลังใจและรู้สึกดีที่จะเรียนรู้สิ่งนั่นต่อไป

12. ส่งเสริมให้ลูกเล่นดนตรี

งานวิจัยหลายแห่ง พบว่าการฝึกให้ลูกเล่นดนตรี หรือแม้แค่เพียงหลงรักในเสียงดนตรีสามารถช่วยพัฒนาทักษะทาง IQ ของลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แถมยังช่วยเสริมสร้างทักษะการแสดงออก ทางอารมณ์ และปลดปล่อยความรู้สึกเศร้าและสุขสมในจิตใจอย่างสร้างสรรค์

13. ดูแลอาหาร ให้ถูกหลักโภชนาการ

อาหารแต่ละมื้อของลูก ควรเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ มี ส า ร อาหารเหมาะสมกับเด็ก วัยเจริญเติบโตเช่น เมนูปลาทะเลต่างๆ ที่มี DHA ช่วยบำรุง ส ม อ ง

14. ปล่อยให้ลูกเล่นกับเพื่อนๆ

ปล่อยให้ลูก ได้ใช้ชีวิตโดยไม่มีพ่อแม่คอยดูแล จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในการเข้าสังคม แม้ว่าบางทีอาจะมีการทะเลาะ

หรือโดนเพื่องแกล้งบ้าง แต่นี่คือวิธีการที่ดีที่ลูกจะได้แก้ปัญหาด้วยตัวเอง

15. เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก

สิ่งที่สำคัญที่สุดและง่ายๆ ที่สุด ก็คือ คุณแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกค่ะ เพราะเด็กจะเรียนรู้ได้อย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องสอนเลย ไม่ว่าจะเป็นนิสัยใดๆ

ถ้าแม่ชอบอ่านหนังสือ ให้ลูกบ่อยๆ ลูกก็จะซึมซับ นิสัยรักการอ่านไปโดยปริยายวิธีเลี้ยงลูกให้ฉลาดหรือวิธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีอาจไม่มีสูตรสำเร็จ

แต่ถ้าลอง ใช้เคล็ดลับง่าย ๆ ที่ แนะนำแล้วละก็ เชื่อว่าเด็ก ๆ ต้องเติบโตมาอย่างมีความสุขและมีคุณภาพแน่นอน

ขอขอบคุณ s t a r f i s h l a b z

Load More Related Articles
Load More By adminyinde
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

12 อย่าง อย่าคิดโพสต์ลงโซเชียล เพราะอาจทำให้ชีวิตคุณแย่ลง

ทุกวันนี้ เราจะเห็นหลายๆ คน แ ช ร์ เรื่องราวต่างๆลงบน F a c e b o o k ของตนเองเต็มไปหมดเพร…