Home ข้อคิดสอนใจ 10 สิ่งที่หัวหน้าควรมี เก่งอย่างเดียวคงไม่พอ ต้องบริหารคนให้เป็นด้วย

10 สิ่งที่หัวหน้าควรมี เก่งอย่างเดียวคงไม่พอ ต้องบริหารคนให้เป็นด้วย

8 second read
0
45

“คนเป็นหัวหน้า แค่ทำงานเก่ง ยังคงไม่พอ”การเป็นผู้นำที่ดีต้องมีอะไรมากกว่าการมีความรู้ ความสามารถในการทำงาน ผู้นำที่ดีจะต้องดูแลเอาใจใส่สมาชิกทุกคนที่อยู่ในความรับผิดชอบ

นอกจากการเอาใจใส่และสนับสนุนพนักงานในทุกวิถีทางอย่างเหมาะสมจะส่งผลดี ต่อตัวพนักงานรายบุคคลและการทำงานของทีมแล้ว การทำเช่นนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้า

ขององค์กรของคุณโดยรวม อีกด้วย มาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่พนักงานต้องการจากคนเป็นผู้นำ

1. สิ่งที่คาดหวังและเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน

ไม่ว่าใคร ก็ชอบความชัดเจน ดังนั้นให้กำหนดบทบาท เป้าหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบให้พนักงานทุกคนเข้าใจอย่างชัดเจน อาจจะบอกตัวต่อตัวหรือและบอกพร้อมกันทั้งทีม

ย้ำชัดถึงเป้าหมายของทีม อย่างสม่ำเสมอ อาจเป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือตลอดทั้งปี ไม่งั้นการทำงานอาจเกิดปัญหา เพราะพนักงานจะทำงานไปเรื่อย ๆ

โดยขาดความเข้าใจ ในเป้าหมายหรือความคาดหวังที่ถูกต้องชัดเจน

2. การยอมรับและชื่นชม

เมื่อพนักงานได้รับการชื่นชม ในสิ่งที่พวกเขาทำมากเท่าไหร่ พวกเขายิ่งมีแรงบันดาลใจ ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายมากขึ้นเท่านั้น

เอ่ยคำชมเมื่อพวกเขาทำงานได้ดีที่สำคัญคุณต้องให้ความสำคัญ กับทีมไปพร้อม ๆ กับการการชมเชยพนักงานที่ทำงานดีเด่นเป็นรายบุคคล

การยอมรับและเห็นคุณค่าของพนักงานอย่างเท่าเทียม จะทำให้พวกเขามีกำลังใจในการทำงานร่วมกันและทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการทำงาน

3. การสื่อสาร กันอย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสาร หรือการประสานงาน ที่ดีระหว่างกันในการทำงานทำให้พนักงานทุกคนเข้าใจในงานของตน ยิ่งมีข้อมูลมากและชัดเจนเท่าไหร่ โอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดก็น้อยลง

โดยการสื่อสาร ที่ดีต้องเกิดขึ้นในทุกช่องทาง ได้แก่ การประชุมทีม การสนทนาตัวต่อตัว การใช้โทรศัพท์ อีเมล การสื่อสาร ทางไกลด้วยวิดีโอ ผ่านข้อความหรือตัวหนังสือบนหน้ากระดาษเอกสาร

อย่างไรก็ตามให้ระวังการสื่อสาร ที่ผิดวิธี เช่น วิธีการส่งอีเมล หรือข้อความไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการแจ้งข่าว ร้ า ย เพราะเป็นช่องทางที่ไม่มีการโต้ตอบระหว่างกันในทันที

และพวกเขาอาจเกิดความรู้สึกในแง่ลบได้ ดังนั้นผู้นำทั้งหลาย ควรมองว่าเรื่องการสื่อสาร เป็นเรื่องสำคัญและละเลยไม่ได้

4. ความก้าวหน้าในอาชีพ

พนักงานจะตั้งใจทำงานมากขึ้น เมื่อเห็นว่าองค์กรมีสภาพแวดล้อมหรือทรัพยากรที่เอื้ออำนวยให้พวกเขาพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่

มอบหมายงานให้พนักงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พูดง่าย ๆ ก็คือ “ใช้คนให้ถูกงาน”ให้โอกาสทีมของคุณได้ลองทำงานใหม่ ๆ ที่จะช่วยพัฒนาทักษะเพิ่มเติม

ในสิ่งที่พวกเขาไม่เก่ง นอกจากพวกเขาจะสามารถ พัฒนาทักษะส่วนบุคคลและทีมได้แล้ว ยังจะทำให้องค์กรของคุณเติบโตไปพร้อม ๆ กันอีกด้วย

5. ความเชื่อมั่นและไว้ใจ

ทำให้ได้ตาม ที่คุณสัญญาไว้ ซื่อสัตย์ต่อตัวเองและรั กษ าคำพูดของคุณ ประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับคนในทีม ถ้าคุณทำผิดพลาดคุณก็ต้องยอมรับผิดอย่างสง่าผ่าเผย

และไม่เอาแต่โทษลูกน้องที่ทำผิดพลาดเพราะการตัดสินใจ ที่มาจากตัวคุณเอง เมื่อพวกเขาเห็นตัวอย่างที่ดีจากผู้นำ พวกเขาจะเกิดความเชื่อมั่นและไว้ใจ

6. ความรับผิดชอบ

คนทำงานทุกคนล้วนอยากเก่ง ในงานที่พวกเขาทำและพึ่งพาตัวเองได้ แต่ถ้าเขายังไม่เก่งพอ นั่นเป็นหน้าที่ของผู้นำที่ต้องชี้แนะให้พวกเขาสามารถแก้ปัญหา

และทำสิ่งที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จคุณต้องสอนงานพวกเขา อย่างมีประสิทธิภาพและสม่ำเสมอ รวมถึงถามไถ่ว่าแก้ปัญหาไปแล้วอย่างไรบ้าง

หรือคิดยังไงต่อปัญหาดังกล่าว และสอนให้พวกเขาเรียนรู้ ที่จะแก้ปัญหาด้วยวิธีของพวกเขาเอง เพื่อที่ว่าครั้งต่อ ๆ ไป พวกเขาจะได้แก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง

7. ความเคารพจากหัวหน้า

พนักงานหลายคน ไม่ค่อยได้ความเคารพจากหัวหน้า ผู้นำที่ดีไม่ควรมีความลับกับคนในทีม เพราะพวกเขาจะรู้สึกด้อยค่า และรู้สึกเหมือนเป็นคนนอก ควรปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างมืออาชีพ

และไม่มองว่าพวกเขาด้อยกว่าไม่ว่าจะในเชิงคุณวุฒิหรือวัยวุฒิ เปิดเผยและซื่อตรงให้มากที่สุด เท่าที่คุณจะทำได้ คุณต้องสร้างทีมที่ทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่ใช่ผู้นำที่มีอำนาจเหนือกว่าแต่เพียงผู้เดียว

เมื่อคุณให้เกียรติพนักงาน หรือคนในทีม พวกเขาก็จะให้เกียรติคุณเช่นเดียวกัน

8. ความภูมิใจในงานที่ทำ

ทุกคน ต่างอยากมีงานที่พูดได้อย่างเต็มปากว่า นี่คือ “งานที่ฉันภูมิใจ” การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ในการทำงาน จะทำให้พนักงานมีแรง ก ร ะ ตุ้ น ในการทำงาน

หัวหน้าจึงควรสร้างรูปแบบการทำงานในเชิงบวก เช่น การมีวัฒนธรรมองค์กร ที่เป็นกันเอง หรือสร้างบรรยากาศการทำงานที่สนุกไปพร้อม ๆ กับการทำงานอย่างขยันขยันแข็ง

สอนให้พวกเขารู้จักทำงานเป็นทีมและเห็นคุณค่าในงานที่ทำ ท้ายที่สุดผลของการทุ่มเท ทำงานอย่างเต็มที่นั้นจะผลิดอกออกผลให้กับทั้งคุณที่เป็นผู้นำ และคนในทีมของคุณเอง

9. การเรียนรู้ในที่ทำงาน

การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นสิ่งที่จำเป็น สำหรับการทำงานในทุกสาขาอาชีพ องค์กรที่ดีควรให้ความสำคัญ กับวิธีการพัฒนาทักษะการทำงาน ด้วยการจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้

เช่น สื่อการเรียนรู้อย่างห้องสมุด หรือคลังความรู้แบบออนไลน์ ตลอดจนการฝึกอบรมเพื่อ เพิ่มพูนทักษะการทำงานให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานของคุณก้าวทันโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วให้ทัน

10. การประสบผลสำเร็จ

ใครจะไม่อยากเป็นผู้ชนะ ก ร ะ ตุ้ น ให้พนักงานทุ่มเท กับการทำงานและให้ตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับพวกเขา เพื่อที่ว่าพวกเขาจะได้ประสบความสำเร็จ ตามสายงานที่พวกเขาถนัดได้ในอนาคตกำจัดอุปสรรคในการทำงานและส่งเสริมพวกเขาอย่างเต็มที่

อย่าเปลี่ยนแนวทางหรือแผนการไปสู่เป้าหมายบ่อย ๆ โดยไม่พิจารณาให้รอบคอบ ละเลยกับผลการปฏิบัติงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หรือตั้งเป้าหมายโดยไม่ดูพื้นฐานความเป็นจริง เพราะคนได้รับผลกระทบโดยตรง

คือพนักงานของคุณ ที่ต้องเจอกับภาวะความกดดันจากความไม่มั่นคงในแนวทางในการทำงานของผู้นำอย่างคุณ จนก่อให้เกิดทัศนคติ ที่ไม่ดีกับการทำงานหรือแม้แต่กับตัวคุณ หรืออาจนำไปสู่ความล้มเหลวในเส้นทางอาชีพของพวกเขา ได้ในอนาคต

ขอขอบคุณ b u s i n e s s p l u s

Load More Related Articles
Load More By adminyinde
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

12 อย่าง อย่าคิดโพสต์ลงโซเชียล เพราะอาจทำให้ชีวิตคุณแย่ลง

ทุกวันนี้ เราจะเห็นหลายๆ คน แ ช ร์ เรื่องราวต่างๆลงบน F a c e b o o k ของตนเองเต็มไปหมดเพร…