Home ข้อคิดสอนใจ 10 คุณลักษณะของผู้นำ ที่ลูกน้องศรัทธา เคารพรัก

10 คุณลักษณะของผู้นำ ที่ลูกน้องศรัทธา เคารพรัก

8 second read
0
116

ในหน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ย่อมจะมีการทำงานเป็นทีม ด้วยกันทั้งนั้น และด้วยโครงสร้างของงาน คนทำงานก็จะต้องมีตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่างกัน มีหัวหน้างาน มีลูกน้อง

และเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้ที่มีหน้าที่เป็นหัวหน้างานควรปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อให้ลูกน้องเข้าหา กล้าที่จะปรึกษา และเคารพในตัวหัวหน้า คุณจะเป็นแค่คนที่ลูกน้องทำดีเพียงต่อหน้าแล้วลับหลังกลับพูดถึงในแง่ไม่ดี

หรือเป็นหัวหน้าที่ลูกน้องพร้อม ที่จะทุ่มเทกำลังแรงกายแรงใจที่จะร่วมทำงานไปด้วยกัน คุณสมบัติที่ดีของหัวหน้าเป็นอย่างไร วันนี้เรามีคำแนะนำมาฝากค่ะ

1. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเอง

แน่นอนว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในตำแหน่งไหน ก็ย่อมต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองเป็นหลัก

แต่หากคุณมีตำแหน่งสูงอย่างหัวหน้างานก็ย่อมต้องมีความรับผิดชอบที่สูงตามไปด้วย

2. ไม่หูเบา เชื่อคนง่าย

การเป็นผู้นำของผู้ใต้บังคับบัญชาหลาย ๆ คน ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะต้องมีคนนิสัยไม่ดีคอยยุยง

เอาความดีใส่ตัวเอง และโยนความผิดให้ผู้อื่น การเป็นหัวหน้าที่ดีคุณจะต้องมีความหนักแน่น

ไม่เชื่อคำพูดใครง่าย ๆ และควรสังเกตพฤติกรรมของบุคคลอื่น ๆ ด้วยว่าแต่ละคนนั้นมีอุปนิสัยอย่างไร

3. มีความยุติธรรม

การเป็นหัวหน้าที่ดี จะต้องเป็นกลาง ไม่ลำเอียง หากเกิดความผิดพลาดหรือการขัดแย้งกัน

ระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา จะต้องไม่รับฟัง ความข้างเดียว ต้องให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่าย

4. ส่งเสริมลูกน้อง

หากผู้ใต้บังคับบัญชา มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

หัวหน้าที่ดีควรส่งเสริมและไม่กีดกันความก้าวหน้าของลูกน้อง

5. มีเหตุผล

การเป็นหัวหน้างานอาจจะมีความตึง เ ค รี ย ด และต้องเผชิญกับความกดดันต่าง ๆ มากมาย

หัวหน้าที่ดีควรใช้เหตุผล ในการคิดและตัดสินใจ อย่าให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผล

6. ไม่หวงวิชา

การเป็นหัวหน้างานจะต้องสอนงาน ให้ลูกน้องได้โดยที่ไม่กักความรู้ไว้กับตัวเอง

แต่เพียงผู้เดียว เพื่อให้งานเดินหน้าไปได้และทำให้ลูกน้องมีความรู้เพิ่มมากขึ้น

7. มีความเป็นผู้นำ

การเป็นหัวหน้างานจะต้องมีภาวะ ความเป็นผู้นำ

กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ และกล้ารับผิดชอบในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น

8. มีเมตตา

การเป็นผู้นำที่ดี จะต้องมีความเมตตาต่อลูกน้อง ต้องรู้จักให้กำลังใจ

และไม่เอาแต่ตำหนิลูกน้องอย่างเดียว และรู้จักให้อภัยหากลูกน้องทำผิดแล้วสำนึกผิด

9. เป็นที่พึ่งให้กับลูกน้องได้

การเป็นผู้นำที่ดี จะต้องเป็นที่พึ่งให้ลูกน้องได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน

หรือเรื่องส่วนตัว คอยเป็นที่ปรึกษาและให้กำลังใจเมื่อเกิดปัญหา

10. เป็นงาน

การจะเป็นผู้นำ ได้นั้นแน่นอนว่า คุณจะต้องมีความถนัดในงานนั้น ๆ อย่างแท้จริง

มีความสามารถ และรอบรู้ในสายงานที่รับผิดชอบ

ก็จบลงแล้วนะคะ สำหรับ “10 คุณลักษณะ หัวหน้างาน ที่ลูกน้องเคารพรัก”

เพราะการทำงานไม่ว่างานแบบไหน ก็ตามย่อมต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกัน

งานถึงจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี หากทุกคนในองค์กรทำงานด้วยความรัก ความเข้าใจ

ความเคารพ ซึ่งกันและกัน แน่นอนว่างานจะต้องสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะ

ขอขอบคุณ i n t r e n d.t r u e i d

Load More Related Articles
Load More By adminyinde
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

12 อย่าง อย่าคิดโพสต์ลงโซเชียล เพราะอาจทำให้ชีวิตคุณแย่ลง

ทุกวันนี้ เราจะเห็นหลายๆ คน แ ช ร์ เรื่องราวต่างๆลงบน F a c e b o o k ของตนเองเต็มไปหมดเพร…