Home ข้อคิดสอนใจ วิธีเลี้ยงลูกให้เก่ง ให้เขาโตเป็น..คนมีคุณภาพ

วิธีเลี้ยงลูกให้เก่ง ให้เขาโตเป็น..คนมีคุณภาพ

12 second read
0
985

1.ชื่นชมกับความพยายามของลูก ไม่ว่าลูกจะแพ้หรือชนะ

เมื่อเราโตขึ้นมา จะพบว่าประสบการณ์ ระหว่างการเดินทางนั้น มีค่ามากกว่าจุดหมายปลายทาง ดังนั้น หากลูกตั้ง เป้าหมายที่จะทำอะไรบางอย่าง แต่ต้องสะดุดล้มหรือไปไม่ถึงเป้าหมาย

คุณควรชื่นชมในความพยายาม อย่าให้ลูกรู้สึกอายที่ทำพลาดไป เพราะในท้ายที่สุดแล้วความพยายามของลูกต่างหากที่สำคัญ เพราะนั่นจะทำให้เด็กมีความมั่นใจและมีความกล้ามากขึ้น

2.ให้กำลังใจลูกเพื่อสร้างความสามารถ

ให้กำลังใจและส่งเสริม ให้ลูกทำในสิ่งที่เค้าสนใจแต่ต้องไม่กดดันลูก เพราะการฝึกฝนที่ได้รับแรง ส นั บ ส นุ น กำลังใจและแรงบันดาลใจจากพ่อแม่ จะทำให้ลูกเกิดพัฒนาการที่ดีตามมา

3.ให้ลูกฝึกแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

หากคุณพ่อคุณแม่ช่วยแก้ปัญหาให้ลูกอยู่เสมอ จะทำให้ลูกขาดทักษะ และความเชื่อมั่นในการที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองและหากพ่อแม่คอย ทำทุกอย่างให้ลูกตลอดเวลาก็จะทำให้ลูกไม่รู้จักคิดแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

และไม่มีความมั่นใจที่จะทำอะไรด้วยตัวของเค้าเองเช่น พ่อแม่อาจจะยอมให้ลูกได้เกรด 2 หรือ เกรด 3 บ้าง แต่ลูกได้เรียนรู้และได้แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองดีกว่า การที่ลูกได้เกรด 4 จากความช่วยเหลือของพ่อแม่โดยที่ลูกไม่ได้ความรู้อะไรเลย

4.ปล่อยให้ลูกแสดงพฤติกรร มตามวัย

พ่อแม่ไม่ควรพยายามให้ลูก แสดงพฤติกรรม เหมือนผู้ใหญ่ เพราะการที่เด็กต้องแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับวัย

พ่อแม่ตั้งมาตรฐานที่ลูกไม่สามารถไปถึงได้ จะทำให้ความพยายามและความมั่นใจของลูกลดลง

5.ก ร ะ ตุ้ น ความอยากรู้อยากเห็น

ผู้ปกครองควรส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก โดยการตั้งคำถามเพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ว่ายังมีอีกหลาย สิ่งหลายอย่างบนโลกใบนี้ ที่เรายังไม่รู้และรอให้เราได้ไปศึกษา

ซึ่งจะเป็นการก ร ะ ตุ้ น ให้ลูกมีความอยากรู้อยากเห็นและชอบที่จะหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ และจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วกว่าคนอื่น

6.หาสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทายให้ลูก

หาสิ่งใหม่ๆ ที่ท้าทาย ให้ลูกได้ลองทำและแสดงให้ลูกเห็นว่า ความสำเร็จจากเป้าหมายเล็กๆ ก็นำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้

เช่น การขี่จักรยานโดยไม่ใช้ล้อเล็กฝึกการช่วยขี่จะทำให้ลูกมีความมั่นใจและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น

7.หลีกเลี่ยงทางลัดหรือข้อยกเว้น

การให้สิทธิพิเศษกับลูกอยู่บ่อยๆจะทำให้ลูกติดเป็นนิสัยและทำให้ความพยายามของเด็กลดลง

8.ไม่วิพากษ์ วิ จ า ร ณ์ การแสดงออกของลูก

ไม่มีสิ่งไหนที่ทำให้ลูกท้อใจเท่ากับการวิพากษ์ วิ จ า ร ณ์ ในทางลบจากพ่อแม่หากเป็นการให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะ ก็ไม่เป็นไรแต่อย่าบอกลูกว่าสิ่งที่เค้าทำนั้นมัน แ ย่ จริงๆ

เพราะหากเด็กกลัวที่จะ ล้ ม เ ห ล ว เพียงเพราะกังวลว่าพ่อแม่จะว่าหรือโกรธจะทำให้ลูกไม่กล้าทำสิ่งใหม่ๆ อีกทั้งการที่พ่อแม่คอยวิพากษ์ วิ จ า ร ณ์ ลูกในทางที่ไม่ดีอยู่บ่อยๆจะทำให้ลูกหมดแรงจูงใจและรู้สึกหมดคุณค่าในตัวเอง

9.ใช้ความผิดพลาดเป็นบันได

คุณพ่อคุณแม่ควรเปลี่ยน ความผิดพลาดของลูกให้เป็นโอกาส ที่จะเรียนรู้และก้าวต่อไปและอธิบายให้ลูกเกิดความเข้าใจ ถึงความผิดพลาดเพื่อให้มีการวางแผนที่ดีขึ้นในครั้งหน้า

10.เปิดประตูสู่ประสบการณ์ใหม่ๆ

คุณพ่อคุณแม่ควรเปิดโอกาส ให้ลูกได้เจอสิ่งใหม่ๆเพื่อเพิ่มโลกทัศน์ในการเรียนรู้ในโลกอันกว้างใหญ่ ซึ่งจะทำให้ลูกได้รู้ว่า แม้ว่าเราจะเจอเรื่องราวที่น่ากลัว และยากลำบากเท่าไรแต่เราก็จะสามารถฝ่าฟั น และเอาชนะมันได้

11.เป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูก

ในวัยเด็กนั้นลูกของคุณจะมองว่า คุณเป็นฮีโร่ของพวกเขา คุณควรใช้โอกาสนี้สอนลูกให้รู้จักคิดพูดและลงมือทำ โดยแสดงให้เขาดู เป็นตัวอย่าง เพราะการที่ลูกได้เห็นว่าเราทำได้ ลูกก็จะเกิดความมั่นใจว่าเค้าก็ทำได้เช่นกัน

12.ให้กำลังใจเมื่อลูกเจอกับความยากลำบาก

บางครั้งสิ่งต่างๆ ที่เราเจอก็ไม่ยุติธรรมเสมอไป ซึ่งลูกต้องเรียนรู้ ไม่วันใดก็วันหนึ่ง หากลูกเจอกับความยากลำบากพ่อแม่ควรสอนให้ลูกรู้ว่าความอดทน

และความยืดหยุ่น จะช่วยให้เราปรับตัวต่อสถาณการณ์ต่างๆ ได้ และเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ จะต้องอธิบายให้ลูกรู้ว่าบนถนนสู่ความสำเร็จย่อมต้องมีขวากหนามให้เราได้ ฝ่ า ฟั น

13.อย่าบอกลูกเมื่อเรามีความกังวลใจในตัวเค้า

บางครั้งเมื่อลูกรู้ว่าเรากังวลใจ ในตัวเค้าอาจแปลความหมายได้ว่า ไม่เชื่อมั่นซึ่งการแสดงความมั่นใจของผู้ปกครองนั้นจะส่งผลต่อความมั่นใจของลูกด้วยเช่นกัน

14.ยื่นมือเข้าช่วยเมื่อถึงเวลา

การให้ความช่วยเหลือ เด็กมากเกินไปและเร็วเกินไปจะทำให้เด็กไม่รู้จักช่วยเหลือตัวเอง คุณพ่อคุณแม่ควรยื่นมือเข้าช่วยเมื่อถึงเวลาที่สมควร และควรให้ลูกได้ลองช่วยเหลือตัวเอง ก่อนเพื่อให้ลูกโตขึ้นมาเก่งและมีความสามารถที่ดี

15.ชมเชยในความกล้าหาญเมื่อลูกได้ลองทำสิ่งใหม่

คุณพ่อคุณแม่ควรที่จะชมและให้กำลังใจเมื่อลูกทำสิ่งใหม่ๆ โดยใช้การพูดชมง่ายๆ เช่น “เก่งมากค่ะ” จะทำให้ลูกรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการที่ดีของเค้า

16.ฉลองกับความสำเร็จของลูก

เด็กๆ มันจะรอฟังว่า คุณพ่อคุณแม่จะพูดอย่างไร เมื่อเค้าทำสิ่งใหม่ๆ ได้สำเร็จ ดังนั้น หากคุณแสดงให้ลูกเห็นว่าคุณตื่นเต้นกับสิ่งที่เค้าทำได้

เช่น ว่ายน้ำได้หรือพูดภาษาใหม่ๆ ได้ ก็จะทำให้เด็กๆ ตื่นเต้นไปด้วยและจะทำให้ลูกมีความมุ่งมั่นมากขึ้น

17.เป็นผู้ปกครองที่เข้าใจลูก

พ่อแม่ไม่ควรบังคับ หรือเข้มงวด จนเกินไปเพราะ นั่นจะทำให้ ลูกขาดความมั่นใจหรืออาจทำให้ลูกมีนิสัยดื้อรั้นอีกทั้งการทำตามคำสั่ง ตลอดเวลา อาจทำให้เค้าไม่มีความเป็นผู้นำ และทำให้ลูกขาดความกล้าได้

ขอขอบคุณ b u s i n e s s i n s i d e r.c o m

Load More Related Articles
Load More By adminyinde
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

12 อย่าง อย่าคิดโพสต์ลงโซเชียล เพราะอาจทำให้ชีวิตคุณแย่ลง

ทุกวันนี้ เราจะเห็นหลายๆ คน แ ช ร์ เรื่องราวต่างๆลงบน F a c e b o o k ของตนเองเต็มไปหมดเพร…