Home ข้อคิดสอนใจ ลักษณะของผู้นำที่ดี ที่ลูกน้องอยากร่วมงานด้วย

ลักษณะของผู้นำที่ดี ที่ลูกน้องอยากร่วมงานด้วย

6 second read
0
289

การที่คุณจะประสบความสำเร็จ ในการทำงานและเป็นหัวหน้าที่ดีต่อลูกน้องภายในบริษัท

ไม่ใช่ว่าคุณจะต้องเป็นคนที่ทำงานเก่ง มีความสามารถเพียงอย่างเดียว

แต่คุณ ต้องมีคุณสมบัติในการเป็นหัวหน้าเหล่านี้ด้วย

มีความเป็นผู้นำ

ผู้บริหารถือเป็นตำแหน่งใหญ่ ที่ต้องคอยคุมดูแล ลูกน้องทั้งหมด ดังนั้นคนที่ทำงานตำแหน่งนี้

ต้องเป็นคนมีความเป็นผู้นำที่ดี สามารถพูดชักจูงให้ลูกน้องเชื่อมั่น และตั้งใจทำตามเป้าหมายได้

ทั้งยังต้องเป็นคนที่มีความยุติธรรม เพราะคุณจะต้องตัดสินใจในการแก้ปัญหาหลาย ๆ เรื่อง

รวมถึงปัญหาของพนักงานด้วย หากคุณตัดสินใจด้วยความเป็นยุติธรรม พนักงานในบริษัทจะเชื่อใจ

และเชื่อมั่นในตัวคุณมากยิ่งขึ้น แต่หากคุณตัดสินใจเข้าข้างลำเอียงพนักงานบางคน

จะทำให้เกิดความเคลือบแคลงใจภายในองค์กรได้

มีเมตตากรุณา

นอกจากจะต้องมีความยุติธรรมแล้ว หัวหน้าที่ดีจะต้องมีความเมตตากรุณาด้วย

หากลูกน้องทำผิดก็ต้องว่ากล่าวตักเตือน ลงโทษ ด้วยความเป็นธรรมและเมตตากรุณา

รู้จักผ่อนปรน และเมตตาลูกน้องที่ทำผิดให้มีโอกาสแก้ไขปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น

ไม่ถือ โ ท ษ แ ค้ น ส่วนตัว เพื่อบรรยากาศ การทำงานที่ดี และส่งเสริม

ให้ทุกคนรู้สึกมีความสุขที่ได้ทำงานร่วมกัน

มีความรู้ความสามารถ

ผู้บริหารที่ดี จะต้องเป็นคนที่เก่ง และมีความรู้ ความสามารถในทุก ๆ ด้าน หมั่นศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ

เพราะความรู้ใหม่จะช่วยให้ผู้บริหาร สามารถคิดเทคนิคและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

อีกทั้ง ยังช่วยให้ผู้บริหารมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด และกล้าตัดสินใจลงมือทำให้สามารถเกิดขึ้นจริงได้

มีเป้าหมายที่ชัดเจน

การกำหนด เป้าหมายที่ชัดเจน ให้แก่ตนเองและลูกน้อง ถือเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่หัวหน้าที่ดีควรมี

เพราะจะช่วยให้ลูกน้องรู้สึกประทับใจ รู้สึกถึงความมีส่วนร่วมและเข้าใจถึงเป้าหมายที่ต้องทำงานร่วมกัน

เมื่อลูกน้องรับรู้ถึงเป้าหมาย และรู้สึกดีที่ได้มีส่วนร่วมกันจะยิ่งทำให้งานที่ออกมามีประสิทธิภาพ

และบรรลุเป้าหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งเมื่อประสบความสำเร็จแล้วจะช่วยให้ลูกน้องรู้สึกประทับใจ

ชื่นชมความสำเร็จร่วมกับบริษัท รักและผูกพันธ์กับบริษัทมากยิ่งขึ้น

มีให้กำลังใจและสนับสนุนลูกน้อง

หากคุณต้องการเป็นหัวหน้าที่ดี ลูกน้องให้ความรัก และแรงสนับสนุน คุณต้องเริ่มด้วยการให้กำลังใจ

และสนับสนุนลูกน้องก่อน นำใจเขามาใส่ใจเรา เมื่อลูกน้องทำผิดต้องว่ากล่าวตักเตือนและให้กำลังใจ

เพราะทุกคน สามารถทำผิดพลาดกันได้ สนับสนุนให้ลูกน้องรู้สึกดี เพื่อที่เขาจะได้มีกำลังใจในการทำงาน

และพร้อมที่จะทุ่มเททำงานให้กับคุณจนงานออกมาดีที่สุด หากต้องการเป็นที่รักในหมู่ลูกน้อง

และอยากที่จะประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงานคุณสมบัติเหล่านี้นับเป็นสิ่งที่หัวหน้า

หรือผู้บริหารทุกคน ควรมี ซึ่งในโลกความเป็นจริงนั้น คุณไม่สามารถเลือกหัวหน้าของคุณได้

แต่ถ้าวันใดที่คุณได้ เลื่อนขั้นหรือทำงานเป็นหัวหน้า โปรดอย่าลืมคุณสมบัติที่ดีเหล่านี้

และปฏิบัติตัวเป็นหัวหน้าที่ดี ให้กับลูกน้องรับรองคุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยส่งเสริม

ให้คุณเป็นหัวหน้าที่รักในใจของลูกน้องได้อย่างแน่นอน

ขอขอบคุณ j o b t o p g u n

Load More Related Articles
Load More By adminyinde
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

12 อย่าง อย่าคิดโพสต์ลงโซเชียล เพราะอาจทำให้ชีวิตคุณแย่ลง

ทุกวันนี้ เราจะเห็นหลายๆ คน แ ช ร์ เรื่องราวต่างๆลงบน F a c e b o o k ของตนเองเต็มไปหมดเพร…