Home ข้อคิดสอนใจ นิสัยแย่ๆของคน 9 ประเภทในที่ทำงาน..ที่คุณต้องได้เจอให้รับมือแบบนี้

นิสัยแย่ๆของคน 9 ประเภทในที่ทำงาน..ที่คุณต้องได้เจอให้รับมือแบบนี้

6 second read
0
160

1.คนที่ ไม่รับฟังผู้อื่น

คนประเภทนี้มักคิดว่า ตัวเองเก่งและรู้ดีที่สุด ในการทำงานแต่ละเรื่องจนขาดการรับฟังผู้อื่น

เพราะมองว่าเสียเวลาและเข้าใจดีอยู่แล้วโดยลืมมองไปว่าการทำงาน

อาจต้องเปลี่ยนวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนา

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

ทำใจเยอะๆ ปล่อยวางเชิงอารมณ์เยอะๆ ก่อนที่เราจะสื่อสารกับเขาและเตรียมข้อมูล

ที่จะสื่อสารให้แปลกและแตกต่างจนเขาคาดไม่ถึงและพร้อมรับฟังในสิ่งที่เกิดขึ้น

หากคนที่ไม่รับฟังเป็นหัวหน้างานเรา และเราได้นำเสนอข้อมูลไปให้พิจารณาแล้ว

หากเขาไม่ตัดสินใจ จงก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด

ในสิ่งที่ทำได้เต็ม 100 % ต่อไปหรือหากรู้สึกไม่มีความสุขในการทำงานกับคนแบบนี้

จงมองทางเลือกอื่นๆ ไว้บ้ างครับ เพราะชีวิตไม่มีทางตัน

2.คนที่ พูดไม่คิด

คนประเภทนี้ มักใช้อารมณ์ เป็นใหญ่ มักจะพูดโดยไม่สนใจคนอื่น

จนบางครั้งทำให้คนฟัง เสียหายเสียหน้าเสียใจ และเสียความรู้สึก

และมักไม่รู้ตนเองหรือ หากรู้ตนเองก็ไม่ทันที่จะดึงคำพูดนั้นกลับคืนมา

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

อย่าไปเก็บคำพูดของคนเหล่านี้ มาทำให้ใจเป็นทุกข์ครับ ปล่อยวางได้

ก็ควรปล่อยวางและโฟกัสสิ่งที่ทำตรงหน้าให้ดีที่สุด ยกเว้นเรื่องที่เขาพูด

ถึงแม้จะทำให้เราเสียใจแต่ถ้าเป็นจริงอย่าง ที่เขาพูดก็ควรพิจารณา

นำไปปรับปรุงตนเองต่อไปครับ

3.คนที่ ขาดสัมมาคารวะผู้อื่น

คนประเภทนี้ มักไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยไหว้ให้เกียรติ

ต่อคนที่อาวุโสมากกว่าเพราะคิดว่าตนเองนั้นมีความสามารถ

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

ให้เกียรติต่อคนเหล่านี้ ก่อนครับ เพราะบางครั้งเขาอาจต้องการให้คนอื่น

มาให้เกียรติต่อตัวเขาก่อนก็ย่อมได้ ดังนั้น เราอย่าไปโต้แย้ง ในสิ่งที่เขาเป็น

แต่ให้ใช้ใจแลกใจกับเขาเพื่อทำให้เขาเห็นว่า การเคารพซึ่งกันและกัน

โดยเฉพาะต่อผู้หลักผู้ใหญ่ นับเป็นความงดงามที่ควรทำในองค์กร

4.คนที่ มักกังวลตลอดเวลา

คนประเภทนี้ มักขี้กลัวและไม่มั่นใจ เวลาที่ต้องทำสิ่งใหม่ๆ จนขาด

การลงมือทำที่มากพอและไม่กล้าเสนอแนะความคิด ได้แต่รอคำสั่งให้ทำเพียงเท่านั้น

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

หากเรามีลูกน้องประเภทนี้ ควรให้กำลังใจและพร้อมรับฟังในการมอบหมายงานทุกๆ ครั้ง

ว่าสามารถทำงานได้ ตามเวลาที่กำหนดหรือเปล่า ถึงแม้งานอาจจะเร่งด่วน

แต่ต้องพร้อมให้โอกาสเขาพูดถึงกรอบเวลาที่สามารถทำได้ รวมถึงการป้อนงานใหม่ๆ

โดยค่อยๆ เป็น ค่อยๆ ไปอย่าไปเร่งรีบมากเกินขอบเขต

5.คนเฉื่อย

คนประเภทนี้ มักทำงานไปเรื่อยๆ ทำแบบเดิมๆ ถึงแม้จะมีวิธีการที่ดีกว่า

แต่ก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตนเอง ขาดความมุ่งมั่น ทำงานค่อนข้างช้า

ไม่สนใจว่าคนอื่นที่รับงานต่อว่าจะเป็นอย่างไร ทำงานทันเวลาไหม

เพราะส่งงานล่าช้าทุกที

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

ต้องทำใจเยอะๆ หากหวังว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงตนเองในทันที

แต่คนเราต้องมีความหวังครับถึงแม้จะริบหรี่ 555 คนประเภทนี้

ที่เขาไม่เปลี่ยนแปลงอาจเพราะขาดความรู้ความเข้าใจในสิ่งใหม่ๆ

การสนับสนุนให้เขา ได้ไปเปิดโลกสร้างมุมมองใหม่ๆ เติมพลังให้ชีวิต

นับว่าเป็นสิ่งที่ดี โดยส่งไปอบรม ภายนอกองค์กร

หรือให้ลองทำงานใหม่ๆ อาจทำให้เขาเปลี่ยนแปลงตนเองก็ย่อมได้ครับ

6.คนที่ ชอบ ฆ่ า น้อง ฟ้ อ ง นาย ขายเพื่อน

คนประเภทนี้ ค่อนข้างน่ากลัว ปากกับใจไม่ค่อยตรงกัน

ไม่เคยมองคนอื่นในแง่ดี อิจฉาคนไปวันๆ

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

อยู่ห่างๆ จะดีที่สุด แต่หากต้องทำงาน ร่วมกัน ต้องยอมรับและเน้นความเป็นมืออาชีพ

คือประสานงานเท่าที่จำเป็นต้องทำมีแผนสำรองเผื่อไว้ กรณีที่คนประเภทนี้

แกล้งเราอย่าประมาท ครับ และหากไม่ต้องทำงานด้วยก็ควรอยู่ห่างๆ ไว้ย่อมปลอดภัยที่สุด

7.คนที่ ชอบกินแรงเพื่อนไม่ค่อยทำงาน

คนประเภทนี้ ไม่ค่อยชอบลงมือทำงาน แต่ชอบพูดคุยโม้โอ้อวดไปวันๆ

ว่าเก่งอย่างนั้นอย่างนี้พอจะทำงานก็หมดเวลาเลิกงานกลับบ้าน

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

ให้กำลังใจเขา พูดในแง่ดีถึงความสามารถ ของเขาที่เขามีให้เขาเกิดความภาคภูมิใจ

และกล้าลงมือทำให้เห็นประจักษ์กับสายตาผู้อื่น อย่าไปว่าเขาในแง่ ร้ า ย

คนพวกนี้ชอบต่อต้านครับ แรงมาก็อย่าไปแรงกลับควรผ่ อ นหนักเป็นเบาจะดีกว่าครับ

8.คนที่ ชอบนินทาคนอื่น

คนประเภทนี้ วันๆ ไม่ค่อยทำงานชอบจับกลุ่ม นินทาว่า ร้ า ย คนอื่น

เพราะมักมองคนอื่นในการจับผิดมากกว่าการจับถูก มักคุยกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน

ต่อหน้าอย่างลับหลังอย่างโดยเฉพาะการจับกลุ่ม นินทาหัวหน้าตนเองเห็นแล้วเพลียครับ

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

หากเจอคนเหล่านี้ ชวนไปคุยด้วยคำว่ามารยาท ไม่ควรหลีกหนี

แต่ก็ไม่ควรพูด สมทบแค่รับฟังเพราะไม่อยากมีปัญหากับใครทั้งนั้น

หรือถ้าไม่อยากเสียเวลาในการทำงานไปนั่งรับฟังเรื่องไร้สาระก็ปฏิเสธออกไป

โดยอ้างงาน ที่เยอะต้องรีบสะสาง แต่ต้องรู้จักพูดนะครับ

เพื่อไม่ให้คนเหล่านี้รับรู้ว่าเรานั้นไม่อยากฟัง

9.คนที่ ชอบเงียบ ไม่ค่อยสื่อสารกับคนอื่น

มาถึงประเภทสุดท้ายแล้วนะครับ คนประเภทนี้มีนิสัย

ที่ค่อนข้างเก็บตัว ไม่ค่อยสุงสิงกับใคร ในออฟฟิศเวลาทำงาน

หากรับเรื่องมา ก็เงียบเหมือนเดิม ไม่แจ้งความเคลื่อนไหวให้คนที่ประสานงาน

รู้ว่างานไปถึงไหนแล้วส่งอีเมล์ไปก็ไม่เคย ตอบกลับรับปากว่าจะทำแต่ก็เงียบเหมือนเดิม

วิธีการรับมือกับคนแบบนี้

หากต้องประสานงาน กับคนที่ชอบเงียบนั้น เราควรติดต่อสื่อสาร 2 ทาง

โดยการส่งอีเมล์ไปแจ้งข้อมูลและจากนั้นควรโทรหา

หรือเดินไปพูดคุยกับคนประสานงาน ถึงงานที่แจ้งไป

เพื่อพูดคุยมากกว่ารอการตอบกลับ

ผ่านอีเมล์เพียงอย่างเดียว การส่งอีเมล์เพื่อ เป็นการบันทึกข้อมูลเชิงลายลักษณ์อักษร

เพื่อเป็นหลักฐานในการประสานงาน แต่ก็ไม่เท่ากับการพูดคุยกันเยอะๆ

เพื่อรับฟังข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับสารเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันในการทำงานนะครับ

ขอขอบคุณ J u n j a o n e w s

Load More Related Articles
Load More By adminyinde
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

12 อย่าง อย่าคิดโพสต์ลงโซเชียล เพราะอาจทำให้ชีวิตคุณแย่ลง

ทุกวันนี้ เราจะเห็นหลายๆ คน แ ช ร์ เรื่องราวต่างๆลงบน F a c e b o o k ของตนเองเต็มไปหมดเพร…