Home ข้อคิดสอนใจ 7 ลักษณะเพื่อนที่น่าคบหา..เจอแล้วรักษาเขาไว้ดีๆ นะ

7 ลักษณะเพื่อนที่น่าคบหา..เจอแล้วรักษาเขาไว้ดีๆ นะ

0 second read
0
246

มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มดังนั้นไม่ว่าอย่ างไรก็ตามทุกคนจะต้องมีเพื่อนอย่ างแน่นอนจะเพื่อนมากเพื่อนน้อยก็ขึ้นอยู่กับสภาพสังคมของแต่ละคนอย่ างไรก็ตามจำนวนของเพื่อนไม่ได้สำคัญนักหากเพื่อนที่มีล้วนแต่เป็นประเภทที่ชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสียการจะเลือกคบเพื่อน

ควรที่จะเลือกคบคนที่เป็นมิตรแท้คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันและพากันไปในทางแห่งความสุขความสำเร็จเรื่องฐานะหรือระดับการศึกษาไม่ได้เกี่ยวข้องและบ่งบอกได้เลยว่าเพื่อนที่คบจะเป็นคนที่ดีหากแต่ควรพิจาณาอุปนิสัยใจคออย่ างละเอียดดังนี้ลักษณะของเพื่อนที่ดีลักษณะของเพื่อนแท้

1. ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนคนที่มีนิสัยชอบทำให้คนอื่นเดือดร้อนเช่น ชอบหาเรื่องทะเลาะวิวาทข้องเกี่ยวกับอบายมุขที่ผิดกฏหมาย ฯลฯคนเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มคนพาลที่จะนำมาแต่ความเดือดเนื้อร้อนใจ

2. รู้จักทำมาหากิน พึ่งพาตนเองบุคคลที่ขยันขันแข็ง สู้การสู้งาน ทำมาหากินเลี้ยงชีพด้วยการพึ่งพาตนเองเป็นบุคคลที่น่ายกย่องไม่สำคัญว่างานที่เขาทำจะมีตำแหน่งใหญ่โตหรือไม่เพียงแค่เป็นงานสุจริตก็น่าชื่นชมแล้ว

3. พัฒนาตนเองอยู่เสมอคนที่รู้จักเพิ่มความสามารถให้ตนเองเป็นบุคคลที่ควรคบหาสมาคมเพราะจะทำให้เราก้าวหน้าตามไปด้วย

4.รับฟังความคิดเห็นเพื่อนที่ดีย่อมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้แม้ว่าบางครั้งความเห็นอาจจะไม่ตรงกันก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดกันด้วยหลักเหตุและผลถ้าติดตามข่าวจะเห็นว่าเพื่อนบางคนมีความเห็นทางการเมืองต่างกันก็จะตีกันแล้ว แบบนี้เป็นมิตรในระดับที่เ ล วมาก

5. ช่วยเหลือในย ามเดือดร้อนเพื่อนที่เป็นมิตรแท้สามารถพิสูจน์กันได้ในย ามลำบากแต่ทั้งนี้ต้องดูด้วยว่าสิ่งที่เราต้องการให้เพื่อนช่วยเหลือเกินกำลังของเขาหรือไม่ บางคนไปยืมเงินเพื่อนสนิท

พอเพื่อนไม่ให้ก็ไปกล่าวหาว่าเขาไม่ใช่เพื่อนโดยไม่พิจารณาเลยว่าเพื่อนคนนั้นมีภาระต้องรับผิดชอบอยู่มากมายในเวลาที่คุณลำบากเพื่อนแท้จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดนที่คุณไม่ต้องเอ่ยปากร้องขอ

6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีลักษณะประการหนึ่งของเพื่อนที่ดีคือ ต้องน่าคบหา อยู่ใกล้แล้วสบายใจสามารถพูดคุยปรึกษาปัญหาได้

7. ให้คำแนะนำ ชักจูงไปในทางที่ถูกต้องหากเพื่อนของคุณแนะนำให้คุณเข้าสู่หนทางของสิ่งไม่ดีไม่ว่าจะเป็นงานผิดกฎหมายแสดงว่าเขาไม่ได้ปราถนาดีต่อคุณเลยการที่คุณมองหาและเลือกคบเพื่อนที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่สิ่งที่อย ากแนะนำก็คือ

คุณควรทำตัวให้เป็นเพื่อนที่ดีสำหรับคนอื่นเช่นกันและเมื่อพบเจอเพื่อนแท้แล้ว จงรักษามิตรภาพที่ดีไว้เพราะในชีวิตของคนแต่ละคนเพื่อนแท้ไม่ได้หาเจอกันง่าย ๆ เท่ากับเพื่อนกิน

Load More Related Articles
Load More By Yindee yindee
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

6 วิธีใช้ชีวิตแบบวัยชรา อยู่แบบนี้แบบไม่พึ่งลูกหลาน เขาไม่เหนื่อย เราเป็นสุข

“คนเราแก่แล้ว ไม่ต้องพี่งลูกหลาน”พึ่งพาภูเขา ภูเขาถล่มพึ่งพาคน คนหนีหายมีแค่ตัวเองเท่านั้น…