Home ข้อคิดสอนใจ 3 สิ่งนี้ “ไม่ควรนำมาโต้เถียง” หากจะรักษาความสัมพันธ์ดีๆไว้

3 สิ่งนี้ “ไม่ควรนำมาโต้เถียง” หากจะรักษาความสัมพันธ์ดีๆไว้

0 second read
0
39

หากคุณต้องการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน พี่น้อง ควรรู้กฎเหล็กในการสนทนาหรือการแสดงความคิดเห็นต่อกันดังต่อไปนี้

1.อย่ าโต้เถียงเรื่องความเชื่อ

เรื่องความเชื่อนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องศ า ส น า แต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเช่น ความเชื่อเรื่องด ว งชะตา ความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อเรื่องเลขหวยทำนายฝัน ความเชื่อเหล่านี้เป็นความเชื่อที่ย ากจะพิสูจน์ด้วยหลักการวิทย าศาสตร์

แต่คนเรามักจะเชื่อจากประสบการณ์ของตัวเองเช่น บู ช าแล้วสมหวัง หรือลองขูดต้นไม้แล้วเห็นเลขที่หวยออกในงวดนั้นหลายครั้ง ทำให้เกิดความเชื่ออย่ างจริงจัง หรือบางคนเชื่อว่าถ้าปักตะไคร้กลับหัวฝนจะไม่ตก เป็นต้น

เมื่อเราได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้หากไม่เชื่อเราก็ไม่ควรหัวเราะเย าะ หรือแสดงอาการดูถู กดูหมิ่ นเราควรแค่รับฟังโดยไม่ต้องใส่ใจในเนื้อหามากมาย เมื่อเขาพูดคุยในประเด็นนั้นจบแล้วก็ชวนคุยเรื่องอื่นๆ ต่อ

เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดี และเชื่อเถอะว่าตัวคุณเองก็อาจจะมีความเชื่อแปลกๆกับเขาเหมือนกัน

2.อย่ าโต้เถียงเรื่องศ า ส น า
ศ า ส น าเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจและผู้คนให้ดำเนินวิถีชีวิตในรูปแบบเดียวกัน ต่างคนต่างเชื่อว่าศ า ส น  าตัวเองนั้นคือสิ่งสวยงามเป็นศูนย์รวมศรัทธ าของชีวิต การโต้เถียงดูถูก ล้อเลียน พฤติก ร ร มทางศ า ส น า

ไม่เพียงแต่คุณจะสร้างความบาดหมางใจกับเพื่อนร่วมการสนทนาแต่ยังอาจกลายเป็นปัญหาลุกลามกับบุคคลอื่นที่เชื่อในศ า ส น าเดียวกันเช่น คุณล้อเลียนศ าสนพิธีของอีกศ า ส น าหนึ่งด้วยความสนุกปาก

แต่เพื่อนของคุณที่ถูกล้อไปบอกต่อกับคนอื่นๆที่นับถือศ า ส น  าเดียวกันว่าคุณดู ถู กดูแค ล นศ า ส น าของเขา ไม่เพียงแต่คุณจะเสียเพื่อนไป 1 คนแต่อาจเสียเพื่อนอีกเป็นจำนวนมาก ยิ่งในโลกการทำงานแล้ว

คุณอาจถูกกลั่นแกล้งกีดกันไม่ให้ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายก็เป็นได้ ในระดับโลกปัญหาความขัดแย้งทางศ า ส น าลุกลามกลายเป็นส งค ร า มตั้งแต่ครั้งโบราณจนถึงยุคปัจจุบันเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นอย่ าเสี่ยงถ้าไม่จำเป็น

3.อย่ าโต้เถียงเรื่องก า รเ มื อ ง
ความขัดแย้งความคิดทางก า ร เ มื อ งเป็นเรื่องระดับชาติที่ทำให้สังคมแตกแยกไม่เพียงแต่เพื่อนเท่านั้น แม้แต่พ่อ แม่ พี่น้อง ถึงขึ้นตัดญาติขาดมิตรไม่มองหน้ากันเลยก็มี ดังนั้นควรเลี่ยงหัวข้อสนทนาทางก า รเ มื อ ง

ถ้าใครจะแสดงความคิดเห็นก็ปล่อยไป โดยเฉพาะคนในครอบครัว และยิ่งการพูดวิจารณ์เรื่องก า รเ มื อ งในสถานการณ์ที่ไม่ปรกตินอกบ้านด้วยแล้วยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นไปอีก
การแสดงความคิดเห็นทางก า รเ มื อ ง สามารถแสดงออกอย่ างเหมาะสมที่คูหาเ ลื อ กตั้ ง และการแสดงความเห็นด้วยการลงชื่อคัด ค้ า น ถ อ ด ถอนในนโยบายหรือประเด็นทางก า ร เ มื อ งต่างๆ เท่านั้น

ขอบคุณที่มา :posttoday

Load More Related Articles
Load More By ยินดีด้วย นะ
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

9 ลักษณะนี้ คือ”ผู้หญิงมีบุญ”มากกว่าคนอื่น

หลายคนยังไม่รู้ ว่าผู้หญิงที่มีบุญเ ขามีลักษณะแบบไหน ไม่แน่นะ คุณเองก็อาจจะมี เหมือนกัน 9 …