Home ชีวิต 13 บุญที่ลูกกตัญญูทุกคน จะได้รับในชาตินี้ จากการดูแลบุพการี ผู้มีพระคุณ

13 บุญที่ลูกกตัญญูทุกคน จะได้รับในชาตินี้ จากการดูแลบุพการี ผู้มีพระคุณ

0 second read
0
1,824

การที่เราทุกคนเกิดมามีพ่อแม่ ผู้ให้กำเนิดเราขึ้นมา ถือว่าท่านทั้งสองเป็นผู้มีพระคุณที่สุดใน ชี วิ ต และเมื่อเราเติบโตขึ้นมาท่านก็คอยดูแลสั่งสอนให้เราเป็นดีของ สั ง ค ม สิ่งที่ผู้เป็นลูกจะต้องพึ่งกระทำเมื่อเติบโตจนเป็นผู้ใหญ่ นั่นคือการตอบแทนบุญคุณของ พ่ อ แ ม่ และผู้ที่เลี้ยงดูเรามา รวมถึงสำหรับบางคนที่มีผู้ใหญ่ญาติพี่น้องคนอื่นๆ ดูแลแทนพ่อแม่

โดย การตอบแทนคุณพ่อแม่ ตามหลักมงคล ที่ 11 บำรุงบิดามารดา สามารถแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

1.หากท่านมีชีวิตอยู่

ก็ช่วยเหลือในเรื่องกิจการของท่าน และคอยดูแลท่านเมื่อท่าน แ ก่ ช ร า และคอยเอาใจใส่ท่าน ช่วยเหลือท่านยามท่าน เ จ็ บ ป่ ว ย แลไม่ไหว

2.หากท่า น ล่ ว ง ลั บ ไปแล้ว

ควรทำ บุ ญ อุ ทิ ศ ส่ ว น กุ ศ ล ให้ท่านอย่างสม่ำเสมอคราวนี้ใครหากทำไปแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เล็กน้อยเป็นอย่างมาก

หากเทียบกับพระคุณที่มีต่อเราฉะนั้นด้วยความที่เป็นลูกก็ควรจะกตัญญูกตเวทีและสมองพระคุณทั้งหมดนี้โดยจะต้องมีการกระทำดังกล่าวนี้

ถ้าท่านยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ก็พยายามชักนำให้ท่านตั้งอยู่ใน ศ รั ท ธ าให้ได้

ถ้าท่านยังไม่ถึงพร้อมด้วยการให้ทาน ก็พยายามชักนำให้ท่านยินดีใน ก า ร บ ริ จ า ค ทานให้ได้

ถ้าท่านยังไม่มีศีล ก็พยายามชักนำให้ท่าน รั ก ษ า ศี ล ให้ได้

ถ้าท่านยังไม่ทำ ส ม า ธิ ภ า ว น า ก็พยายามชักนำให้ท่านทำสมาธิภาวนาให้ได้

วันนี้เราจึงรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับอาสิสงของการ ดู แ ล พ่ อ แ ม่ และผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามาเพื่อให้ทุกคนได้ทราบกันค่ะ อ า นิ ส ง ส์ ของการดูแลพ่อแม่และผู้มีพระคุณ มี 13 ประการ ดังนี้

1.ทำให้มี ความอดทน

2.ทำให้เป็นคน มีสติรอบคอบ

3.ทำให้เป็น ค น มีเหตุผล

4.ทำให้ พ้นทุกข์ ได้

5.ทำให้ พ้นภัยได้

6.ทำให้ได้ลาภโดยง่าย

7.ทำให้ แคล้วคลาดภัยในยามคับขัน

8.ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์รักษาผู้ที่ทำ

9.ทำให้ได้รับการ ยกย่องสรรเสริญ

10.ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า

11.ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

12.ทำให้มีความสุข

13.ทำให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

ใครที่รู้ตัวว่ายังทำหน้าที่ของลูกไม่ดีพอ เริ่มใหม่ตั้งแต่วันนี้ ยังไม่สาย กลับบ้านไปดูแลพ่อแม่ เอาใจใส่ท่านให้มากๆ เหมือนกันที่ท่านดูแลเรา รับรองว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นอีกเยอะ เพราะ สิ่งที่ท่านได้รับกลับมาคือ รอยยิ้มและความสุขทางจิตใจที่หาจากไหนก็ไม่ได้อย่างแน่นอน

 

ขอขอบคุณที่มา จาก ให้ความรู้.คอม

Load More Related Articles
Load More By adminyindee
Load More In ชีวิต

Check Also

10 สิ่งถ้าคุณมี แสดงว่าคุณเป็นผู้ใหญ่แล้ว

10. โบกมือลากับสิ่งรอบตัวที่แย่ ในช่วงวัยเด็กจนถึงวัยรุ่น หนุ่ม ๆ ทุกคนก็จะได้อยู่ในสภาพแว…