Home ข้อคิดสอนใจ อยากมีความสุข ยุ่งเรื่องคนอื่นให้น้อย (อ่านแล้วสบายใจมาก)

อยากมีความสุข ยุ่งเรื่องคนอื่นให้น้อย (อ่านแล้วสบายใจมาก)

1 second read
0
414

ภาวนามาก ๆ ดูตัวเองมาก ๆหลวงพ่อชา สุภัทโท (พระโพธิญาณเถร) บอกว่า“ธรรมดาเราดูแต่คนอื่น 90 %

ดูตัวเองแค่ 10 %”คือคอยดูแต่ความผิดของคนอื่น เพ่งโทษคนอื่น

คิดแต่จะแก้ไขคนอื่นกลับเสียใหม่นะดูคนอื่นเหลือไว้ 10 %ดูเพื่อศึกษาว่า เมื่อเขาทำอย่ างนั้นคนอื่นจะรู้สึกอย่ างไร

เพื่อเอามาสอนตัวเองนั่นแหละ

ดูตัวเอง พิจารณาตัวเอง 90 %จึงเรียกว่าปฏิบัติธรรมอยู่ธรรมชาติของจิตใจมันเข้าข้างตัวเองโบราณพูดว่า

เรามักจะเห็นความผิดของคนอื่นเท่าภูเขาความผิดของตนเองเท่ารูเข็ม

มันเป็นความจริงอย่ างนั้นด้วยเราจึงต้องระวังความรู้สึกนึกคิดของตัวเองให้มาก ๆเห็นความผิดของคนอื่น

ให้หารด้วย 10เห็นความผิดตัวเอง ให้คูณด้วย 10จึงจะใกล้เคียงกับความจริงและยุติธรรมเพราะเหตุนี้เรา

จะต้องพย าย ามมองแง่ดีของคนอื่นมาก ๆ และตำหนิติเตียนตัวเองมาก ๆแต่ถึงอย่ างไร ๆ เราก็ยังเข้าข้างตัวเอง

นั่นแหละพย าย ามอย่ าสนใจการกระทำ การปฏิบัติของคนอื่นดูตัวเอง สนใจแก้ไขตัวเองนั่นแหละมาก ๆเช่น

เข้าครัวเห็นเด็กทำอะไรไม่ถูกใจ แล้วก็เกิดอารมณ์ร้อนใจยังไม่ต้องบอกให้เขาแก้ไขอะไรหรอกรีบแก้ไข

ระงับอารมณ์ร้อนใจของตัวเองเสียก่อนเห็นอะไร คิดอะไร รู้สึกอย่ างไร ก็สักแต่ว่า ใจเย็น ๆ ไว้ก่อนความเห็น

ความคิด ความรู้สึกก็ไม่แน่….. ไม่แน่ อาจจะถูกก็ได้ อาจจะผิดก็ได้เราอาจจะเปลี่ยนความเห็นก็ได้สักแต่ว่า…..

สักแต่ว่า….. ใจเย็น ๆ ไว้ก่อน ยังไม่ต้องพูดดูใจเราก่อน สอนใจเราก่อน หัดปล่อยวางก่อนเมื่อจิตสงบแล้ว เมื่อจิตปกติแล้ว

จึงค่อยพูด จึงค่อยออกความเห็นพูดด้วยเหตุ ด้วยผล ประกอบด้วยจิตเมตตากรุณาขณะมีอารมณ์อย่ าเพิ่งพูดทำให้เสียความรู้สึก

ของผู้อื่นทำให้เสียความรู้สึกของตัวเอง ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรมักจะเสียประโยชน์ซ้ำไปเพราะฉะนั้น อยู่ที่ไหน อยู่ที่วัด

อยู่ที่บ้านก็สงบ ๆ ๆ ไม่ต้องดูคนอื่นว่าเขาทำผิด ๆ ๆดูแต่ตัวเรา ระวังความรู้สึก ระวังอารมณ์ของเราเองให้มาก ๆพย าย ามแก้ไข

พัฒนาตัวเรา….. นั่นแหละเห็นอะไรชอบ ไม่ชอบ ปล่อยไว้ก่อนเรื่องของคนอื่น พย าย ามอย่ าให้เข้ามาที่จิตใจเราถ้าไม่ระวัง

ก็จะยุ่งกับเรื่องของคนอื่นไปเรื่อย ๆหาเรื่องอยู่อย่ างนั้น เอาเรื่องโน้นเรื่องนี้มาเป็นเรื่องของเราหมดมีแต่ยินดี ยินร้ า ย พอใจ

ไม่พอใจ ทั้งวันอารมณ์มาก จิตไม่ปกติ ไม่สบาย ทั้งวัน ๆ ก็หมดแรง

ระวังนะพย าย ามตามดูจิตของเรา รักษาจิตของเราให้เป็นปกติให้มากใครจะเป็นอะไร ใครจะทำอะไร ดีหรือไม่ดี

เรื่องของเขาแม้เขาจะทำกับเรา ว่าเรา….. ก็เรื่องของเขาอย่ าเอามาเป็นอารมณ์

อย่ าเอามาเป็นเรื่องของเราดูใจเรานั่นแหละพัฒนาตัวเองนั่นแหละทำใจเราให้ปกติ สบาย ๆ มาก ๆหัด-ฝึก ปล่อยวาง นั่นเอง

ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรสำคัญกว่าการตามรักษาจิตของเราคิดดี พูดดี ทำดี มีความสุข

ขอบคุณที่มา : bitcoretech

Load More Related Articles
Load More By ยินดีด้วย นะ
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

คน 5 นิสัยนี้ ที่ควรอยู่ให้ห่างเข้าไว้ จะทำชีวิตเราดีขึ้น

ในตำราพิชัยสงครามขงเบ้งนั้น มีอยู่บทหนึ่งได้กล่าวถึงการขจัดความชั่ว ของบ้านเมือง โดยจัดคนไ…