Home ข้อคิดสอนใจ ลักษณะเด่นของ”ผู้หญิงฉลาด”เขาจะเป็นแบบนี้

ลักษณะเด่นของ”ผู้หญิงฉลาด”เขาจะเป็นแบบนี้

8 second read
0
88

สังคมทุกวันนี้ ดูย ากว่าใครรู้จริง หรือแกล้งทำ เป็นรู้ว่าใครเก่งจริง หรือแค่สร้างภาพหรือแม้กระทั่งว่า

ใครฉลาดหรือใครโ ง่ มันมีปรัชญาที่คลาสสิคมากคือคนโ ง่ มักอวดฉลาด คนฉลาดมักแกล้งโ ง่คนอวด

เก่ง อวดฉลาด มักไม่ฉลาดจริงแต่คนเก่งจริง และฉลาดจริง มักมีคุณสมบัติ 10 ประการ ดังนี้

1.เป็นคนพูดเก่ง แต่ไม่พูดมาก เพราะรู้ว่า เค้าจะฉลาดขึ้นได้ ด้วยการฟังคนเก่งจะฟังเยอะเพราะการฟัง มักจะได้สิ่งใหม่ ๆ เข้าตัวอยู่เสมอและจะพูดก็ต่อเมื่อคำพูดนั้น มีประโยชน์ และสร้างสรรค์มากกว่าพูดในเชิงลบและไม่สร้างสรรค์

2. มีความรู้หลายด้าน มากกว่าอาชีพ ที่ทำและมักจะพัฒนา ตัวเองอยู่เสมอคนเก่งมักเป็น นักพัฒนาตนเอง และจะใช้เวลาอย่ างคุ้มค่าเพื่อให้ตนเองก้าวไปข้างหน้าอย่ างมั่นคงแข็งแรง จะไม่ปล่อยให้สูญเสียโอกาสโดยเฉพาะเวลา ที่ใช้เพื่อเดินไปข้างหน้าและไม่ย้อนถอยหลัง

3.จัดสรรเวลาอย่ างมีประสิทธิภาพ มีสมดุลในชีวิต ระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว และเต็มที่กับทุกเรื่อง ที่ทำคนเก่งและฉลาดมักจะเลือกบริหารเวลา ได้อย่ างสมดุลในช่วงเวลางานก็จะเต็มที่กับสิ่งที่ทำตรงหน้าเช่นกัน เมื่อหมดเวลางานก็สามารถให้เวลาสร้างความสุข การผ่อนคลาย ให้กับตนเองอยู่เสมอ

4.ไม่ใช้ S o c i a l M e d i a ตลอดเวลาแต่ใช้รับข้อมูลที่สนใจ และส่งต่อความคิดดี ๆให้กับคนอื่นเสมอยุคนี้ เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร ตลอด 24 ชั่วโมง คนเก่งมักจะเลือกเสพแต่ข้อมูลดี ๆ

ที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเขาเอง เพื่อนำไปประยุกต์ ใช้ในการทำงาน หรือการบริหารชีวิตและเป็นนักแบ่ งปันเพื่อให้คนอื่นๆได้เสพข้อมูลดี ๆ ที่เขาคัดสรรมา อย่ างดีแล้ว

5. กลับมายิ้มได้ อย่ างรวดเร็ว แม้จะมีสิ่ง เ ล วร้ า ย เข้ามาในชีวิตก็ตามคนเก่งและฉลาดในการชีวิตจะสามารถลุกขึ้น สู้ได้ทุกครั้งย ามเมื่อล้มลงไม่มีใคร ไม่เคยผิดพลาดหรือผิดหวัง เพียงแต่เขาจะไม่จม กับความทุกข์ ตลอดเวลาแต่จะหาทางลุกขึ้นสู้ ได้ทุกครั้ง ย ามเมื่อล้มลง

6.รู้ว่าตัวเองมีความสามารถ แต่ไม่เคยเสียเวลาภูมิใจ กับความสามารถของตนเองคนเก่งและฉลาด มักจะเป็นคนมีความมั่นใจ แต่ไม่ใช่อีโก้ เพราะเขาจะเปิดรับฟังคนรอบข้างไม่ตัดสินคนอื่นด้วยมุมมอง ของตนเอง

และทุกครั้ง ที่เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำเขาจะมีเวลาดีใจไม่นาน เพราะความสำเร็จนั้น เป็นอดีตไปแล้วสิ่งที่เขาจะทำต่อนั่นคือหาทางพัฒนาตนเอง และสิ่งที่ทำให้ดีขึ้นต่อไป

7. ไม่ต้องเป็นผู้นำ แต่สามารถดึงความสามารถ ของคนในทีมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เสมอคนเก่งและฉลาด มักเก่งในการจูงใจผู้คนให้คล้อยตาม ในแนวทาง

และความคิดของเขาไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โตแต่มีคนให้เกียรติ และนับถือ จากความรู้ความสามารถวิธีคิดและการกระทำที่เป็นเสมือนกระบอกเสียง ให้เขานั้นเติบโตไปข้างหน้า

8. ไม่อวดความสามารถ ที่แท้จริงว่า เจ๋งแค่ไหน แต่จะพิสูจน์ได้เสมอเมื่อถึงเวลาต้องใช้มันคนเก่ง และฉลาด มักเป็นคนถ่อมตน ไม่โอ้อวดในความสามารถเกินงามแต่จะใช้การกระทำ

เป็นเครื่องพิสูจน์ตนเอง อยู่เสมอและเมื่อถึงเวลาที่เกิดปัญหาเขาเหล่านั้นมักจะแสดงวิสัยทัศน์ จนเราต้องตะลึง และทึ่งใน ความสามารถ

9. อาจมีหรือไม่มีการศึกษาสูง หรือไม่จบจากสถาบัน มีชื่อเสียงแต่มีผลงานการันตีความสามารถเสมอในยุคนี้ ที่คนเก่งสามารถสร้างเวทีให้ตนเองอาจเป็นเพียงใบเบิกทางที่ดี แต่ประสบการณ์และผลงานต่างหากที่ดี จะทำให้เราเติบโตได้เร็วกว่า

10.ไม่เคยทำให้คนอื่นรู้สึกโ ง่ เมื่อเค้าทำผิดพลาด แต่ให้โอกาสคำแนะนำและให้กำลังใจเสมอคนเก่งและฉลาดมัก เป็นผู้ให้โอกาส คนอยู่เสมอเมื่อเขาเหล่านั้น กระทำความผิดและพร้อมจะแนะนำชี้ช่องทาง ให้เขาเหล่านั้นสะท้อนความผิด ของตนเอง ให้เกิดการยอมรับ และพัฒนาตนเอง

ขอบคุณที่มา :theviewpoints

Load More Related Articles
Load More By ยินดีด้วย นะ
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

อานิสงส์ยิ่งใหญ่ 12 ประการของคนดูแลพ่อแม่ที่พึงจะได้รับ

อานิสงส์ การดูแลบุพการี 12 ประการ ที่ลูกกตัญญูจะได้รับ พระคุณของพ่อแม่มีมากมายปานนี้ ลูกจึ…