Home ข้อคิดสอนใจ ผลเสียของการที่เป็นคนพูดตรงเกินไป ทำให้คนฟังเสียความรู้สึก

ผลเสียของการที่เป็นคนพูดตรงเกินไป ทำให้คนฟังเสียความรู้สึก

4 second read
0
168

การเป็นคนพูดตรงๆ เป็นคนชัดเจนบางคนก็มองว่าดี

ชัดเจนตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมค้อม

บางคนก็มองว่าไม่ดีไม่หัดพูดรักษาน้ำใจคนอื่นบ้างไม่รู้กาละเทศะ

วันนี้จะมาบอกถึงข้อเสียของการเป็นคนพูดตรงๆที่อาจทำให้คุณผิดใจกับคนรอบข้างได้

ก ร ะ ท บ ก ร ะ เ ทื อ น จิตใจคนอื่นหากคิดจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคมกับคนอื่น

บางครั้งการพูดตรงๆ

อาจจะทำให้คุณใช้ชีวิตค่อนข้างลำบากเพราะคนเราต่างมีนิสัยไม่เหมือนกัน

และบางคำพูดของคุณก็อาจจะไป ก ร ะ ท บ ก ร ะ ทั่ ง จิตใจคนอื่นโดยไม่รู้ตัว

บางครั้งคุณก็ควรจะสังเกตคนอื่นบ้างใส่ใจคนอื่นบ้าง ว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูด

 

ไม่มีศิลปะในการพูด พูดตรงๆให้ฉลาดถูกกาละเทศในบางเรื่อง

ดีกว่าพุดตรงๆ ทุกเรื่องแล้วต้องสร้าง ศั ต รูดังนั้นแล้วคุณต้องรู้จักการใช้คำพูด

หรือที่เรียกว่าศิลปะในการพูดดูเป็นคนที่ไม่คิดก่อนพูดคนที่คิดก่อนพูด

“คือคนที่ใช้สติ”

ไตร่ตรองให้ดีก่อน ถ้าคุณพูดจาตรงๆ ที่ดูเหมือน แ ร ง ๆจะกลายเป็นว่าคุณใช้อารมณ์มากกว่า

ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนที่ทำให้รู้สึกไม่ดีหรือไม่สบายใจหรอกนะ การพูดตรงๆ แข็งๆ นี่ก็เช่นกัน

บางครั้งอาจทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกว่าคุณ น่ า ก ลั ว และอยู่ด้วยก็อึดอัดดังนั้นแล้ว หากจะเป็นคนพูดตรงๆ ควรพูดในเรื่องที่สมควรพูด

ถูกกาละเทศะ ไม่ทำร้ายจิตใจผู้อื่น พูดด้วยเหตุผลและใช้สติคิดให้ดีก่อนจะพูดออกไปจะดีที่สุดค่ะ

“แล้วจะพูดจาให้เข้าหูผู้ฟังได้อย่างไร?”

ตามตำราพิชัยสงครามของท่านซุนวูกล่าวไว้ว่า

“การรบให้ชนะจะต้องรู้กำลังเรากำลังเขาและรู้วิธีการรบที่สมบูรณ์ รบร้อยครั้งย่อมชนะทั้งร้อยครั้ง!”

เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับการพูดแล้วเราน่าจะประยุกต์ใช้ได้อย่างดี

ต้องรู้เรา (ตัวผู้พูดเอง)

คือการรู้ตัวเราในฐานะผู้พูดเองเราอยู่ในฐานะหน้าที่อะไร

ควรมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรและแสดงบทบาทให้สมฐานะ

หน้าที่อย่างจริงจัง รู้จักกาลเทศะและฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ

ต้องรู้เขา (ตัวผู้ฟัง)

ต้องรู้ว่าเขาเป็นใคร มีความสนใจและต้องการฟังในเรื่องอะไร เช่นเด็กๆสนใจเรื่อง

นิทาน ความสนุกสนาน หนุ่มสาวสนใจเรื่องความรักวัยกลางคนสนใจเรื่องหน้าที่การงาน

ผู้คนย่อมมีความต้องการฟังและพูดคุยในเรื่องเหมือน ๆ กัน

ต้องรู้วิธีพูด

ต้องคำนึงถึงโอกาส เวลา สถานที่ ตัวบุคคลก่อนจะพูดคิดให้ดีระงับอารมณ์ที่ไม่ดี

รักษาความใจเย็น ไม่พูดในสิ่งที่จะทำให้ผู้ฟัง เ สี ย ความรู้สึก

 

พูดดีมีประโยชน์พูดถูกกาละเทศะ

กาละ ได้แก่ เวลา เทศะ ได้แก่ สถานที่ก่อนที่จะพูด ก็ต้องดูเวลาก่อนว่าเวลานี้เขาพูดเรื่องอะไรกัน

เช่น เขาพูดเรื่องเกี่ยวกับการทำสาธารณะประโยชน์ควรทำอย่างนี้อย่างนั้น มีประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้

แต่กลับไปพูดตรงกันข้ามเสียว่าไม่มีประโยชน์ถ้าพูดถูกกาละเทศะก็มีประโยชน์ จัดเป็นวาจาสุภาษิต

พูดแต่คำสัตย์

คำสัตย์ตรงกันข้ามกับคำเท็จผู้พูดคำเท็จย่อมขาดความเชื่อถือของคนทั้งหลาย

คนใดพูดคำสัตย์และเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นแม้ตัวจะจากไป แต่คำพูดนั้นก็ยังอยู่ตลอดไป

พูดไพเราะอ่อนหวาน

ซึ่งเป็นที่ชอบใจของคนทุกชั้นมารดาบิดาเจรจากับบุตรธิดาด้วยคำอ่อนหวาน

คำนั้นย่อมจับใจของบุตรธิดา ทำให้เกิดความรักบุตรธิดาผู้รู้จักพูด ก็ย่อมเป็นที่รักของมารดาบิดา

ท่านผู้เป็นใหญ่ฉลาดในการปฏิสันถารกล่าวคำทักทายปราศรัยโปรยปรายแก่ผู้น้อยทั่วหน้า

ย่อมยังตนให้เป็นที่รักนับถือของคนทั้งหลายอาจยังผู้น้อยให้มีแก่ใจทำงานด้วยความภักดี

อันวาจาไพเราะอ่อนหวาน เปรียบดังอาหารมีโอชารสยังผู้กินให้พอใจ ติดใจ ต้องการกินอีก

พูดคำที่ประกอบด้วยประโยชน์

คือ เมื่อจะพูดแต่ละครั้งก็ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังเช่นพูดชี้ชวนให้ผู้ฟังมีความขยันทำงาน

โดยชี้โทษของความเกียจคร้านให้ผู้ฟังเห็นว่าเป็นเหตุให้ยากจน ไม่มีคนนับถือ มีแต่ความลำบาก

และชี้คุณของความขยัน อดทนทำงานโดยสุจริต คือ มีทรัพย์สมบัติ สามารถตั้งตัวได้ ไม่ลำบาก

มีคนเคารพนับถือ หรือพูดแนะนำให้ผู้ฟังเกิดอุตสาหะคือ ทำสิ่งที่ ไ ม่ ผิ ด ก ฎ ห มา ย และศีลธรรม

ทั้งทางตรงและทางอ้อมและพูดแนะนำให้ผู้ฟังกลัวบาป คือ ความผิด

ซึ่งมีผลตรงกันข้ามกับบุญ คือ ความดี

พูดด้วยจิตเมตตา

คือผู้พูดมีเมตตาอยู่ในใจ ปรารถนาดีแก่ผู้ฟังไม่ใช่ปรารถนาร้าย เพราะการไม่เบียดเบียนกัน

เป็นสุขด้วยกันทั้งสองฝ่าย ดังคำสอนว่า“ความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลก”

เป็นความจริงถ้ามนุษย์เราเว้นจากการเบียดเบียนกันมีเมตตาต่อกัน ต่างฝ่ายต่างทำมาหากินตามฐานะของตน

ไม่ต้องกังวลถึงภยันตรายอันจะพึงมีเพราะความเบียดเบียนจะนั่ง จะนอน จะยืน จะเดิน ก็เป็นสุข

ดังนั้น ผู้พูดแต่คำที่ดี

ไพเราะ ย่อมจะทำให้ผู้ที่ได้ยิน ได้ฟังเกิดความชื่นใจ สบายใจ สุขใจ

ทำให้คนรักใคร่นับถือ แต่ถ้าตรงกันข้ามคือ พูดไม่ดี นอกจากจะทำให้ตนเองเสียชื่อเสียงแล้ว

ย่อมกลับทำลายคนรอบข้างในทางอ้อมอีกด้วย

ขอบคุณที่มา : love.campus และ smartsme , onab

Load More Related Articles
Load More By ยินดีด้วย นะ
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

คน 5 นิสัยนี้ ที่ควรอยู่ให้ห่างเข้าไว้ จะทำชีวิตเราดีขึ้น

ในตำราพิชัยสงครามขงเบ้งนั้น มีอยู่บทหนึ่งได้กล่าวถึงการขจัดความชั่ว ของบ้านเมือง โดยจัดคนไ…