Home ข้อคิดสอนใจ ถ้าความสัมพันธ์ เป็นเช่นนี้ แสดงว่า”กร ร มของคุณ”กำลังจะหมดลง

ถ้าความสัมพันธ์ เป็นเช่นนี้ แสดงว่า”กร ร มของคุณ”กำลังจะหมดลง

0 second read
0
376

ในสุดท้าย ความสำคัญ ของชีวิตคู่มันไม่ได้สุด ที่การแต่งงานหรอก แต่มันคือ ความสุขจากความสัมพันธ์ที่จะจับมือ พากันไปจนแก่ด้วยกัน คนรักไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลา แต่ในเวลาที่เขาต้องการ เราต้องอยู่แต่ถ้าหากว่าเวลา ที่เราต้องการเขา แล้วเขาไม่เคยอยู่ข้างๆ เราเลย

มีแต่ทำให้เราทุกข์เราก็ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ต่อ ก ร ร ม ของคุณจะหมดลง หากคุณเดินออกจากสิ่งที่ทำให้คุณเป็น ทุ กข์ ผมเชื่อว่าเมื่อ บุญให้ผลเราก็จะพบ คนดีคนจริงใจ คนที่ มีความมั่นคงเข้ามาทำให้ มีความสุขมากขึ้นในชีวิตและเมื่อ

ก ร ร ม ให้ผล เราจะพบ คนไม่ดีไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์ เข้ามาทำให้ มีความทุ กข์มากขึ้น ในชีวิต ถ้านิสัยของเราดีขึ้น ในวันที่พบ คนดี จึง เรียกว่า พบคนดี ในเวลาที่เหมาะ เหมาะในที่นี้ คือ มีความพร้อมที่จะ รักษา ความรักถ้านิสัยของเรายัง ไม่ ดีขึ้น ในวันที่พบคนดีแบบนี้ แนวโน้มคือ นิสัยเ สี ย ๆ ของเราจะเป็นตัวที่ทำให้คนดีๆ

ออกไปจาก ชีวิตเราได้ ตราบใด ที่ไม่คิ ดแก้ไขนิสัย ร้ า ยๆ ของตัวเอง ให้ดีขึ้น แนวโน้มคือชีวิตเรา ก็จะดึงดู ด คนที่แ ย่ ๆ ดึ ง ดู ดคนแบบเดิม ที่ห่ วยๆ เข้ามาเหมือนเดิม ถ้านิสัยของ เราดีขึ้น ในขณะที่ยังต้องเจออยู่กับ คนไม่ดี ความดี หรือ ก ร ร ม ดี

ของเราตรงนี้ ไม่ใช่สิ่งที่จะรับ ประกั น ได้ว่า จะสามารถเปลี่ยนใคร ให้ดีขึ้นได้ แต่ความดีนั้น จะทำหน้ าที่ ดึงดูดคนดีๆ เข้ามาในวันหน้ าแทน และ มักจะเป็นในเวลาที่เหมาะด้วยการเจอ คนดี แต่ รักษา คนดี ไม่เป็น ส่วนหนึ่งเป็น เพร าะไม่รู้จักการต่อบุญ ใหม่ร่วมกัน

แต่ส่วนใหญ่ ก็เป็น เพร าะห วงนิสัย เ สี ย ๆ ของตน มากกว่าคนดีๆ ที่เข้ามาในชีวิต นั่นแหละครับการเจอคน ร้ า ยๆ แต่ยัง ยอมทน ทุ ก ข์ อยู่ ตรงนี้ คือ การใช้ก ร ร ม ในรูปแ บ บหนึ่ง เมื่อไหร่ที่ ทุ ก ข์ พอแล้ว ทนพอแล้ว ไม่อ ย ากเห็นตัวเอง ทน ทุ กข์ ซํ้ าซา ก ต่อไป คิดเดินออกมา ได้เมื่อไหร่ จึงเรียกว่า หมด ก ร ร ม

เมื่อนั้นถ้าเราเป็น คนดี เวลาจะดึงดูสิ่งดีๆ เข้ามาหาเรา แต่ถ้าเราเป็น คนไม่ดี เวลาจะพัดพาสิ่งดีๆ ออกไปจาก ชีวิตเรา เช่นนั้นเอง จ งเลือกรักคนที่ทำให้ชีวิตดีขึ้น ไม่ว่าจะเรียนดีขึ้น งานดีขึ้น หรือมีทัศน ค ติที่ดีขึ้น ไม่ใช่รักไปแล้วมีแต่เรื่องทุ กข์ใ จหรือความระแ ว ง เลือกรักคนที่อยู่ด้วยแล้วเป็นตัวเอง ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงเพื่ออีกฝ่ายไปเสียหมด

อย่ าพย าย ามเป็นอีกคน เพ ร าะเพียงแค่อ ย ากให้เขารักมากขึ้นเลยเพราะ เราเองก็ต้องเข้าใ จด้วย ว่าไม่มีใครส ม บู รณ์แ บ บขนาดนั้น เลือกคนที่ให้ความสบายใ จกับเราได้ตลอด ไม่ว่าจะเรื่องใดก็ต าม จะไม่มีการระเเวง กังวลจนพาชีวิตเรา จ มอยู่กับความรู้สึกเเย่ๆจนเ สี ย เวลาชีวิต หรือเลือกคนที่ให้กำลังใจ ส่งเสริมความฝัน กันและกัน

ไม่ใช่แค่รักกันไปวันๆ ถ้าเจอแล้วก็จงรักษ าให้ดี ประคองไว้ให้นาน โตแล้ว มีความรักก็อ ย ากให้มันทำให้ชีวิตก้ าวหน้ าไม่ใช่มาเสี ยน้ำต าร้องไ ห้ทุกวัน มันดูไม่รักตัวเองเอาซะเลย อย่ าหลอกตัวเองว่าแ บ บนั้นมันคือความรัก รักตัวเองให้มาก

ทุกคนสมควรจะได้ เจอความรักที่แสนดี ทั้งนั้นแหล่ะ และที่สำคัญมากๆเลย กอดคนข้างๆไว้ ให้แน่ นๆด้วยนะ ถ้าคิดว่าเป็น คนที่ใช่แล้ว

ขอบคุณที่มา : นุสนธิ์บุคส์

Load More Related Articles
Load More By ยินดีด้วย นะ
Load More In ข้อคิดสอนใจ

Check Also

คน 5 นิสัยนี้ ที่ควรอยู่ให้ห่างเข้าไว้ จะทำชีวิตเราดีขึ้น

ในตำราพิชัยสงครามขงเบ้งนั้น มีอยู่บทหนึ่งได้กล่าวถึงการขจัดความชั่ว ของบ้านเมือง โดยจัดคนไ…